18-09-2019 - Verkenning vliegroutes Lelystad Airport Noord-Veluwe

De gemeente Hattem heeft, samen met de gemeenten Elburg, Heerde en Oldebroek, een brief gestuurd aan de minister en het parlement over de situatie rondom Lelystad Airport.

Daarnaast waren de wethouders Auke Schipper (Hattem) en Wolbert Meijer (Heerde) aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer over het vliegveld. De gemeenten in onze regio lobbyen al jarenlang voor een herziening van het luchtruim, vóórdat Lelystad Airport opengaat.

De gemeenten verzetten zich tegen de voorgestelde vliegroutes, waarbij laag over de Veluwe wordt gevlogen. Ook een aangepast voorstel voor deze routes valt slecht. In de brief schrijven de gemeenten: “Wij zijn zeer geschrokken van de negatieve effecten van het doorstijgen voor de kernen Wapenveld en Heerde als er wordt doorgestegen na Wezep/Hattem. (…) Naar onze mening moet u ernaar streven om de vliegroutes zodanig neer te leggen dat overlast voor welk gebied of gemeente dan ook tot een minimum wordt beperkt. Dat houdt wat ons betreft in dat het vliegen op de voorgenomen hoogtes en het doorstijgen boven bebouwd gebied in ieder geval niet aan de orde kan zijn”.

Omdat de gemeenten zich zorgen maken over de negatieve effecten van de vliegroutes en ze geen enkel garantie hebben dat de laagvliegroute over ons gebied zal verdwijnen, zien de gemeenten geen mogelijkheid om een advies te geven over het aangepaste voorstel voor de vliegroutes.

Kortom: de vier gemeenten willen geen laagvliegroute boven de Noord-Veluwe.

Brief afsluiting verkenning vliegroutes