22-05-2019 - Ontevreden over Startbesluit luchtruimherziening

De gemeenten Hattem, Elburg, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport.

Zij hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover per brief geïnformeerd. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek is teleurgesteld in het proces: “Onverwachts heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten. Daarmee is het vertrouwen geschaad.”

De vier Noord-Veluwse gemeenten, Zwolle en Kampen zijn onaangenaam verrast door dit onverwacht genomen Startbesluit. De vliegtuigen kunnen hierdoor vanaf Wezep doorstijgen naar het hogere luchtruim. Dit leidt tot extra geluidsoverlast in dit gebied. Eerder hebben de gemeenten een snelle opening van Lelystad Airport al afgewezen: “Eerst het luchtruim herzien en daarna pas Lelystad Airport openen.”

Omdat er een kans is dat - ondanks de bezwaren – het nieuwe vliegveld volgend jaar al opent zijn de gemeenten in gesprek gegaan met het ministerie. Samen is er gezocht naar een alternatieve route met zo min mogelijk gehinderden.

Op 16 april presenteerde het ministerie de alternatieve routes. Daarbij kregen de gemeenten het verzoek of zij en de betrokken inwoners binnen enkele weken konden reageren. Slechts twee dagen later, op 18 april, vernamen de gemeenten uit de media het Startbesluit voor de luchtruimherziening.

“De extra overlast is niet meegenomen bij de gepresenteerde routeopties. Daarmee is het geven van een reactie op deze routeopties weinig zinvol,” aldus burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff namens de zes gemeenten.

De gemeenten vragen nu aan de minister om op korte termijn duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het Startbesluit bij de verschillende routeopties boven de Noord-Veluwe. Verder willen de gemeenten dat de minister bij het nemen van beslissingen over de routes de belangen van de inwoners in dit gebied en het voorkomen van negatieve gevolgen voor hen zwaar laat wegen.

Bijlage

Brief reactie 6 gemeenten op alternatieve vliegroutes