15-02-2019 - Gemeenteraad: Aangepaste vliegroute Lelystad Airport voor Hattem onaanvaardbaar

Unaniem vindt de gemeenteraad van Hattem de afgelopen dinsdag gepresenteerde aangepaste vliegroute van Lelystad Airport volstrekt onaanvaardbaar. Deze route is slecht voor Hattem en betekent dat het probleem van Wezep wordt verplaatst naar Hattem.

Dat is niet conform de afspraak die dagelijkse bestuurders van de betrokken gemeenten onderling hebben gemaakt, namelijk dat de verbetering voor de een niet mag leiden tot verslechtering voor de ander.

De zorgen en de onrust over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport zijn in Hattem fors toegenomen. De gemeenteraad begrijpt dat er een oplossing moet worden gevonden voor Wezep en Wapenveld en wil daar ook in meedenken. Maar vindt het onaanvaardbaar dat het probleem nu eenzijdig op Hattem wordt afgewenteld. Zowel bij hoogtes van 1800 meter als van 2750 meter zal het vliegtuig lawaai als gevolg van de heersende windrichting over heel Hattem heen denderen. Dit is schadelijk voor de gezondheid en het woonklimaat van onze inwoners. 

De gemeenteraad vindt het tevens verbazingwekkend dat er een luchthavenbesluit ter inzage wordt gelegd terwijl er tegelijkertijd aangepaste vliegroutes worden bedacht die zeer nadelig zijn voor Hattem. De gemeenteraad vindt het niet correct dat de gemeente Kampen niet bij het overleg betrokken is geweest omdat de aangepaste vliegroute ook over die gemeente loopt.

Een extra zorgpunt is dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdens de informatiebijeenkomst geen enkele garantie wilde geven dat de routes in 2023 weer zijn verdwenen. De grote vrees is dat tijdelijke vliegroutes straks permanent blijken te zijn en dat vliegtuigen juist ter hoogte van Hattem extra hoogte gaan zoeken.    

Er zijn alternatieve routes die niet zijn onderzocht. De gemeenteraad wil dat dit alsnog gaat gebeuren.

Afgelopen maandag nam de gemeenteraad van Hattem unaniem een motie aan waarin nogmaals nadrukkelijk is aangegeven dat de opening van Lelystad Airport pas kan plaatsvinden als het luchtruim opnieuw is ingedeeld, waarbij de laagvliegroutes zijn verdwenen. De leefbaarheid van de Noord-Veluwe, de gezondheid van inwoners en het milieu zijn nadrukkelijk in het geding.

De gemeenteraad van Hattem roept iedereen op voor komende donderdag 21 februari zienswijzen in te dienen op het luchthavenbesluit in de hoop dat er toch nog zaken worden aangepast.