Nieuws RSS icoon

 • Wethouder Schipper deelde fietsverlichting uit bij De Zaaier

  25 november 2020

  Iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. De gemeente Hattem levert graag een positieve bijdrage om de bewustwording van goede fietsverlichting bij jongeren te verhogen. Daarom bezocht wethouder Auke Schipper, woensdagochtend groep 8 van de Zaaier en deelde daar fietsverlichting uit.

 • Gemeenteraad Hattem akkoord met stedenbouwkundig plan Geldersedijk

  25 november 2020

  De gemeenteraad van Hattem heeft maandagavond het stedenbouwkundig plan voor de woonzorgzone Geldersedijk vastgesteld. Daarmee is een belangrijke basis gelegd voor deze nieuwe Hattemse woonzorglocatie met het eerste Integraal Kindcentrum.

 • Informatiebijeenkomst voor leveranciers van warme en koude dranken

  24 november 2020

  De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) gaan de warme en koude dranken opnieuw aanbesteden. Dit gebeurt circulair. Op vrijdag 4 december van 09.00-11.00 uur, houden we daarom een digitale informatiebijeenkomst voor leveranciers. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we onze ambities met de circulaire aanbesteding en het proces van Rapid Circular Contracting. Geïnteresseerde leveranciers nodigen we van harte uit om aan deze bijeenkomst mee te doen!

 • Bijpraatsessies voorlopig ontwerp binnenstad

  24 november 2020

  Op dinsdag 8 en woensdag 9 december 2020 bent u van harte welkom op het projectkantoor van de herinrichting binnenstad aan de Ridderstraat 10 in Hattem. In persoonlijke sessies van 20 minuten met maximaal 2 personen per huishouden, gaan wij graag het gesprek met u aan over het voorlopig ontwerp (VO) van de binnenstad van Hattem.

 • Orange the World: stop geweld tegen vrouwen

  24 november 2020

  Van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden in meer dan 100 landen de '16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen' plaats. De gemeente Hattem steunt deze actie.

 • Beleid onder de loep. Welk onderwerp is een onderzoek waard?

  23 november 2020

  De Rekenkamercommissie Hattem onderzoekt of het beleid van de gemeente goed is uitgevoerd en of dit het gewenste effect heeft. Zij kijkt daarbij ook of geld efficiënt is besteed. De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. Op dit moment inventariseert de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor 2021. Ook inwoners van Hattem kunnen onderwerpen aandragen. Is er een onderwerp waarvan u vindt dat de rekenkamercommissie het zou moeten onderzoeken? Laat het ons weten.

 • Winterkledingpas uit Kindpakket wordt bezorgd

  18 november 2020

  In Hattem willen we dat iedereen mee kan doen. Ook als het financieel tegen zit. Daarom geven de gemeente en Stichting Leergeld Noord-Veluwe een winterkledingpas voor Hattemse kinderen van 4 tot 18 jaar die dit nodig hebben. Met het tegoed van € 75,- kunnen zij met hun ouders kleding en schoenen kopen bij deelnemende winkels. De pas maakt onderdeel uit van het Kindpakket.

 • Maak jij een tekening voor Sinterklaas?

  18 november 2020

  Lieve kinderen in Hattem, hebben jullie al een mooie tekening voor Sinterklaas gemaakt? Je mag hem in de blauwe brievenbus van het stadhuis doen. Burgemeester Marleen Sanderse zorgt er dan voor dat ze bij Sinterklaas komen.

 • Werkzaamheden Hollewand en Rijnstraat

  16 november 2020

  De maximale snelheid op Hollewand en Rijnstraat was al verlaagd naar 30km/u. Maar de wegen waren nog niet ingericht als een 30km/u weg.

 • 24 november webinar Zonnepark Wielink

  16 november 2020

  Duurzame energie voor het grootste deel van de Hattemse huizen. Dat kan met de aanleg van een zonnepark. Met de realisatie van zonnepark Wielink kunnen 4.000 (van de circa 5.300) huishoudens in Hattem van duurzame energie worden voorzien. Zo draagt dit park fiks bij aan de energiedoelstellingen van Hattem. Klinkt goed. Maar wat zijn de plannen precies? En wat betekent dit voor u?

 • Online bijeenkomst Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe

  11 november 2020

  Met de RES bekijken we waar opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe. En hoe inwoners en verschillende partijen daar naar kijken. Op dit moment liggen er drie denkrichtingen voor de energiestrategie op tafel.

 • Online Banenmarkt Regio Zwolle

  10 november 2020

  Op dinsdag 17 november van 10.00 tot 13.00 uur wordt weer een online banenmarkt voor werkgevers en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Zwolle georganiseerd. Heeft u personeel nodig of zoekt u een baan? Wordt dan lid van de LinkedIn-groep ‘Online Banenmarkt Regio Zwolle’.

 • Week tegen kindermishandeling: Leren van elkaar

  10 november 2020

  Van maandag 16 tot en met zondag 22 november is het de Week tegen kindermishandeling. Dit jaar is het thema ‘Leren van elkaar’. Professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling delen hun verhaal. Door inspiratie te halen uit hun ervaringen over wat hen heeft geholpen, ervan te leren en te kijken hoe we deze inzichten optimaal kunnen benutten, werken we er samen aan dat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

 • Pas op voor gemeentegids fraudeurs

  03 november 2020

  De gemeente heeft de laatste tijd weer meldingen ontvangen van Hattemse ondernemers over ‘aanbieders’ van advertentieruimte in de gemeentegids. Dit gebeurt zowel per e-mail als telefonisch.

 • Gemeente zet vijf Hattemse werkgevers in het zonnetje

  03 november 2020

  Afgelopen week was de Week van de 1000 voorbeelden. Tijdens deze week zetten we een aantal werkgevers die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking in het zonnetje. Door het tonen van deze voorbeelden willen we andere werkgevers inspireren. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een uitgebreid bezoek te brengen. Daarom bracht Hattemse werkmakelaar Chantal de Wolf namens wethouder Carla Broekhuis-Bonte een attentie langs bij vijf Hattemse bedrijven.

 • Open je wereld voor een pleegkind

  02 november 2020

  In Hattem hebben we het goed. Natuurlijk: er kunnen altijd wel zaken beter, maar over het algemeen mogen we in Nederland en in Hattem blij zijn met hoe we het voor elkaar hebben. Het zou toch mooi zijn als we dat geluk een beetje kunnen delen met kinderen die extra aandacht nodig hebben.

 • Bericht van het college van B&W

  30 oktober 2020
 • Onderzoek naar ondernemersklimaat in Hattem

  30 oktober 2020

  MKB-Nederland reikt om het jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Deze titel is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt gevraagd naar ervaringen met hun gemeente. Ook de gemeente Hattem vraagt haar ondernemers hieraan mee te doen. Ondernemers kunnen tot en met maandag 23 november online deelnemen aan het onderzoek.

 • Ontwerp-programmabegroting 2021

  27 oktober 2020

  Op 13 oktober 2020 heeft het college de ontwerp-programmabegroting 2021 vastgesteld. De raad voert de beraadslagingen en stelt de programmabegroting vast in de vergadering van maandag 9 november.

 • Werkzaamheden Roseboomspoor

  27 oktober 2020

  De firma HAK legt de komende vijf weken de bekabeling aan van het Windmolenpark naar het onderstation van Tennet aan de Kanaaldijk. Dit betekent dat het Roseboomspoor vanaf het Vijzelpad tot de gemeentegrens met Heerde in fasen wordt afgesloten. De omleiding van de verschillende vakken wordt door borden aangegeven. Houd u de borden dus goed in de gaten.

 • Is uw woning al aardgasvrij?

  27 oktober 2020

  In 2050 zijn alle Nederlandse huizen aardgasvrij. Dat is de ambitie uit het klimaatakkoord. Om dit te halen, is het nodig om van de ruim 5.200 Hattemse huizen er jaarlijks zo’n 170 aardgasvrij te maken. Een fikse uitdaging. Hoe doen we dit? En wat betekent dit voor u?

 • Week van de Pleegzorg 2020

  27 oktober 2020

  Onze wereld werd onverwacht een stuk kleiner. Alles wat we niet voor mogelijk hielden, werd ineens ‘het nieuwe normaal’ genoemd. Maar voor meer dan 22.000 kinderen in Nederland is een veilig en stabiel thuis nooit normaal geweest. Voor deze kinderen telt iedere dag en is het belangrijk dat zij terug kunnen vallen op pleeggezinnen. Daarom is de Week van de Pleegzorg zo belangrijk!

 • Dag van de Vrijwilliger in Hattem

  27 oktober 2020

  Maandag 7 december is het Nationale Vrijwilligersdag, dat vieren we ook in Hattem. We zouden onze vrijwilligers graag weer uitnodigen voor een gezellige avond, maar in verband met de maatregelen van de overheid met betrekking tot Covid-19 is dat helaas niet mogelijk. We hebben iets anders bedacht!

 • Quarantainegids

  27 oktober 2020

  In deze quarantainegids vindt u veel nuttige informatie voor wanneer u vanwege een mogelijke coronabesmetting of contact met een (mogelijk) besmet persoon in quarantaine moet. Mocht u door de quarantaine bepaalde zaken niet kunnen regelen of doen, dan vindt u in de gids tips om dit op te lossen.

 • Hattemse minima ontvangen mondkapje

  27 oktober 2020

  Alle Hattemers met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum komen in aanmerking voor een gratis mondkapje. Inwoners die tot deze groep behoren en bekend zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat ze gebruik maken van een minimaregeling van de gemeente, krijgen er eind deze of begin volgende week een thuis gestuurd. Inwoners met een kleine(re) portemonnee die niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen er een aanvragen door te bellen met de gemeente: (038) 443 16 16. De mondkapjes worden gemaakt door de Stichting Instandhouding Historische Kleding.