Nieuws RSS icoon

 • Tijdelijke ondersteuning in noodzakelijke kosten (TONK) beschikbaar

  03 maart 2021

  Het is nu mogelijk om gebruik te maken van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze financiële regeling is bedoeld voor huishoudens die door de coronamaatregelen inkomen verliezen en daardoor hun noodzakelijke kosten voor wonen, zoals huur of hypotheek of gas, water en elektriciteit, niet meer kunnen betalen. Het gaat om een landelijke maatregel die wordt uitgevoerd door de gemeente. De Rijksoverheid heeft 130 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling.

 • Bent u 70 jaar of ouder en wilt u per brief stemmen?

  03 maart 2021

  Alle documenten die u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door.

 • Gemeente Hattem en inwoners samen aan de slag met klimaatmaatregelen

  03 maart 2021

  De gemeente Hattem biedt inwoners de kans op financiële ondersteuning om maatregelen te nemen, die helpen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Een andere, groenere inrichting moet ervoor zorgen dat Hattem het extremere weer, zoals droogte, hitte of plensbuien, aankan. Dit doet gemeente Hattem samen met Veluwe Duurzaam en het Waterschap Vallei en Veluwe.

 • College Hattem stemt in met ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Van der Valk

  03 maart 2021

  Op 23 februari heeft het college van B&W ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Van der Valk. De terinzagelegging duurt zes weken en start op donderdag 11 maart 2021.

 • Compostdag 27 maart 2021 geannuleerd vanwege corona

  01 maart 2021

  In heel Nederland gelden verscherpte maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en dat lijkt komende periode nog niet te veranderen. Naar aanleiding hiervan heeft ROVA besloten om binnen haar gemeenten de Compostdag van zaterdag 27 maart 2021 te annuleren.

 • Partijen werken samen aan nog beter cultuuronderwijs

  01 maart 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Convenant Cultuureducatie vastgesteld. Op basis van dit convenant trekken het Hattemse basisonderwijs, Cultuurplein Noord Veluwe en de gemeente samen op om de kwaliteit van cultuureducatie in Hattem te versterken. De afspraken zijn gemaakt voor de periode 2020 tot en met 2025.

 • Vragen over de Tozo jaaropgave 2020 en belastingaangifte

  25 februari 2021

  Als je een TOZO-inkomensaanvulling via ons hebt ontvangen, dan heb je onlangs een jaaropgave van ons gekregen.
  We hebben al een aantal vragen ontvangen van ondernemers hierover. De meest gestelde vragen zetten we hier op een rij.

 • Van 1 tot 7 maart is het de Week van de AfvalHelden

  23 februari 2021

  Tijdens deze week staan de medewerkers uit de afvalbranche centraal. Ook de gemeente Hattem doet hieraan mee, door de medewerkers en vrijwilligers die week in het zonnetje te zetten en een kleurplatenactie voor basisscholieren te organiseren.

 • Watt kun jij doen?! Al met een simpele maatregel kun jij energie besparen!

  18 februari 2021

  Zet de eerste stap door de gratis bespaarset aan te vragen. In deze bespaarset zit een ledlamp, zodat jij je hallogeen-/gloeilamp kunt vervangen. Ook kun je sluipverbruik voorkomen door ’s nachts je tv helemaal uit te zetten met de stand-by-stop. Vraag de bespaarset vandaag nog aan!

 • Werkzaamheden Roseboomspoor

  16 februari 2021

  Vanaf 1 maart start de firma Schagen BV in opdracht van de gemeente met werkzaamheden aan het fietspad Roseboomspoor. Het gaat hier om het deel tussen de Apeldoornseweg en Oude Kerkweg. Het fietspad wordt vanaf de Stadslaan tot aan de Enkweg breder. Naast het fietspad komt een voetpad. Met het verbreden en verbeteren van het wegdek vergroot de gemeente de veiligheid en de doorstroming voor fietsers.

 • Afsluiting spoorwegovergang Hilsdijk

  16 februari 2021

  ProRail gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de spoorwegovergang Hilsdijk.

 • Opnieuw online escaperoom voor jongeren

  09 februari 2021

  De gemeente biedt jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 26 jaar opnieuw de mogelijkheid om een online escaperoom te spelen. In de kerstvakantie werd de escaperoom ook aangeboden en werd hier veel gebruik van gemaakt. In de escaperoom kunnen jongeren gratis een spel spelen met een team van twee tot acht vrienden.

 • Gemeente kapt schadelijke bomen

  08 februari 2021

  In de periode tot 15 maart 2021 worden er op drie locaties drie bomen gekapt. Deze bomen staan in of dichtbij een verharding. De bomen hebben door hun wortelgroei de verharding omhoog gedrukt, waardoor de verharding bol is komen te liggen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Tevens schieten de wortels door op andere percelen.

 • Burgemeester Sanderse roept kinderen op om tekeningen te maken

  08 februari 2021

  Inmiddels leven we al bijna een jaar met corona en de bijkomende maatregelen. Voor veel inwoners zijn de beperkende maatregelen steeds lastiger. Om de Hattemse senioren een beetje op te fleuren roept burgemeester Marleen Sanderse kinderen op om tekeningen te maken voor de oudere inwoners.

 • Gemeenten werken samen aan regionale agenda sport en bewegen

  08 februari 2021

  Het college van burgemeester en wethouders van Hattem heeft ingestemd met de regionale samenwerkingsagenda Sport en Bewegen Noord-Veluwe 2020-2023. Op deze agenda staan de prioriteiten voor de komende drie jaar waaraan Hattem samen met zeven andere gemeenten op de Noord-Veluwe werkt als het gaat om sport en bewegen.