Nieuws over Oekraïne

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Het is hartverwarmend om te zien hoe ook inwoners van onze gemeente meeleven met het land en de bevolking van Oekraïne.

Er zijn nog steeds veel vragen over deze oorlog. Waaronder de vraag hoe mensen hulp kunnen bieden aan vluchtelingen. 

Websites met meer informatie over Oekraïne

Hieronder volgt een overzicht van websites met meer informatie over Oekraïne en hulp aan vluchtelingen:

 • Op de website van de Rijksoverheid staat actuele informatie over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor Nederland. Met ook veel gestelde vragen en antwoorden over het helpen van mensen uit Oekraïne.
 • Financiële hulp is hard nodig. Op giro555.nl leest u wat de samenwerkende hulporganisaties voor Oekraïne doen. Zij staan in nauw contact met hulporganisaties ter plaatse over de besteding van het geld.
 • VluchtelingenWerk Nederland verwacht dat er ook veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen, op zoek naar bescherming en veiligheid. Zie voor meer informatie deze pagina’s: veel gestelde vragen en antwoorden over vluchtelingen en hoe u als particulier vluchtelingen kunt helpen.
 • Op crisis.nl vindt u informatie over hoe u zich kunt voorbereiden op een calamiteit. De algemene tips en adviezen op deze website gelden nu ook.
 • Het kabinet heeft de 25 Veiligheidsregio’s gevraagd 2000 opvangplekken voor vluchtelingen per regio te regelen. Dit geldt dus ook voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar Hattem onder valt. We geven opvangplekken in onze eigen gemeente aan de VNOG door. Op de website van de VNOG staat een themapagina Oekraïne met nuttige informatie.
 • Bij opvang van vluchtelingen komt veel kijken. Takecarebnb geeft op deze websitepagina tips en adviezen voor als u een vluchteling opvangt of van plan bent dit te gaan doen.
 • Er leven bij kinderen ook vragen over de oorlog. Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut staan verschillende tips om hier met hen over te praten.
 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen uit Oekraïne die in Nederland wonen: 088-0430430. Wie dit nummer belt wordt desgewenst in het Engels of Nederlands te woord gestaan. U kunt een eventuele wachttijd verkorten door in het menu voor optie 9 te kiezen.
 • RefugeeHelp is een online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten.
 • Ter ondersteuning van de particuliere opvang is de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld en gepubliceerd. Hierin vinden particulieren informatie over hoe zij een opvangplek aan kunnen bieden, waar zij op moeten letten en welke voorzieningen er beschikbaar zijn.

Arbeidsmarkt

Vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne vallen, mogen zonder tewerkstellingsvergunning betaald werk doen in Nederland. Ze moeten wel beschikken over een Oekraïens paspoort of een officieel document van de Oekraïnse ambassade, een identiteitsbewijs, een Oekraïnse verblijfsvergunning of een Oekraïnse erkenning als vluchteling die geldig was op 23 februari 2022.

Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne steunen met (betaald) werk? Lees bijvoorbeeld op de website van de Kamer van Koophandel hoe je personeel uit Oekraïne kunt aannemen en onder welke voorwaarden.

Visum

Inwoners van Oekraïne kunnen Nederland inreizen met maar ook zonder visum. Ze mogen 90 dagen in ons land verblijven en die periode kan eenvoudig met nog eens 90 dagen worden verlengd. 

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente Hattem verblijven hebben mogelijk recht op leefgeld. Dat is een financiële vergoeding waarmee u uw dagelijkse behoeften zoals eten, kleding en andere persoonlijke uitgaven kunt betalen.

Voorwaarden

U komt voor leefgeld in aanmerking als u:

 • een inwoner van Oekraïne bent die door de huidige oorlog daar naar Nederland is gevlucht. 
 • verblijft op een (tijdelijke) verblijfplaats in de gemeente Hattem.
 • staat ingeschreven in Basisregistratie Personen (BRP) en beschikt over een Burgerservicenummer (BSN).
 • beschikt over een Nederlandse bankrekening.

Hoeveel leefgeld krijgt een vluchteling?

De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het leefgeld wordt 1 keer per maand uitbetaald. Dit bedrag bestaat uit verschillende delen, waaronder geld om te eten (€ 205 per maand) en geld voor persoonlijke uitgaven zoals kleding, toiletartikelen of een simkaart (€ 55,00 per maand). Dit bedrag van € 260 ontvangt ieder kind en iedere volwassene.
Wie in een particuliere opvang verblijft krijgt ook geld om bij te dragen aan de onkosten die het gastgezin maakt. Een volwassene vanaf 18 jaar ontvangt hiervoor maximaal € 215,00 per maand en een minderjarig kind maximaal € 55,00 per maand.

Wanneer wordt het leefgeld betaald?

Vanaf de datum dat u ingeschreven staat in de BRP. De betaaldatum is rond de 2e van de maand. Het leefgeld over bijvoorbeeld juni wordt dus rond 2 juni betaald. Het leefgeld van een gezin wordt betaald op de bankrekening van de aanvrager.

Gaat u werken?

U heeft geen recht meer op de leefgeldregeling als u gaat werken. De leefgeldregeling stopt per de 1e dag van de maand volgend op het moment dat u begon met werken. Geef daarom zo snel mogelijk aan de gemeente door dat u gaat werken en per welke datum. Stuur een e-mail naar ua@oldebroek.nl en u ontvangt een bevestiging per e-mail dat de leefgeldregeling is gestopt. 

Vertrekt u uit de gemeente?

De leefgeldregeling stopt wanneer u uit onze gemeente vertrekt. Dit gebeurt per de 1e dag van de maand volgend op uw vertrek. Geef de datum van uw vertrek zo snel mogelijk door aan de gemeente via een e-mail naar ua@oldebroek.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging per e-mail dat de leefgeldregeling is gestopt. Als u naar een andere gemeente in Nederland vertrekt dan kunt u daar opnieuw leefgeld aanvragen.

Zijn er andere wijzigingen?

Wanneer u bijvoorbeeld overstapt van een gemeentelijke naar een particuliere opvang dan is dit van invloed op de hoogte van het leefgeld. Mail deze wijziging daarom zo snel mogelijk door naar ua@oldebroek.nl.

Regeling loopt nog door

De regeling gold tot en met 30 juni 2022, gaf de Rijksoverheid aan. Wie aan de criteria voldoet komt echter ook vanaf 1 juli 2022 nog voor leefgeld in aanmerking, zo is besloten. Ontvangt u dit geld nog niet maar bent u van mening dat u hier recht op hebt? Neem dan contact met ons op via het mailadres vluchtelingen@hattem.nl.

Inschrijven in de BRP

Vluchtelingen uit Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit die tijdelijk in Hattem verblijven kunnen worden ingeschreven in de BRP. U kunt voor meer informatie over deze Basisregistratie Personen contact opnemen met onze afdeling Burgerzaken.

Vergoeding zorg

Zorg die per 1 juli 2022 wordt verleend aan ontheemde Oekraïnse vluchtelingen met een Burgerservicenummer wordt vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO). Deze regeling komt grotendeels overeen met het zorgpakket voor asielzoekers dat verstrekt wordt onder de noemer Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). 
Voor medische zorg aan ontheemden zonder Burgerservicenummer geldt: deze zorgkosten worden door het Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK) vergoed.
Meer informatie over de afhandeling van zorgkosten.

Heeft u een vraag aan de gemeente Hattem?

Heeft u een vraag die niet op bovengenoemde websites of in de informatie hierboven wordt beantwoord? Of heeft u een opvangplek beschikbaar? Stuur dan een mail naar vluchtelingen@hattem.nl. Alle aanbiedingen voor onderdak worden door ons geregistreerd. We kunnen u ook informeren over mogelijke ondersteuning die u kunt krijgen van onze maatschappelijke partners. Denk bijvoorbeeld aan VluchtelingenContact Hattem, scholen, Stichting Welzijn Hattem, pastores van plaatselijke kerken en de Sportkoepel Hattem.

Buurtsportcoaches

De plaatselijke buurtsportcoaches zetten zich in voor een gezonde en actieve leefstijl van onze inwoners. Zij kunnen ook benaderd worden voor het geven van tips over of het organiseren van bewegingsactiviteiten voor vluchtelingen. De buurtsportcoaches zijn bereikbaar via info@hubhattem.nl en 06 187 465 92.

Buddy's

Er worden buddy’s gezocht om Oekraïnse vluchtelingen te begeleiden. Zowel voor vluchtelingen die via gastgezinnen worden opgevangen als voor Oekraïners die in De Bongerd verblijven. Het gaat om buddy’s voor alle leeftijdsgroepen en voor allerlei activiteiten, van praktische hulp verlenen tot creatief bezig zijn of meegaan met sporten. Voor vragen kun je mailen naar gardi70.gb@gmail.com. Wil je buddy worden? Deponeer dan een envelop met daarop jouw telefoonnummer in de brievenbus aan de Riga 24 of aan de Kruisstraat 13. Met in deze envelop een kleinere envelop met een kaart of een brief met enige informatie over jezelf, een korte motivatie om je aan te melden als buddy en een foto van jezelf. Er wordt vervolgens gezocht naar een match waarover je wordt teruggebeld.

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 

Vluchtelingen zijn afhankelijk van anderen. Zij kunnen hierdoor ook te maken krijgen met praktijken als mensenhandel, fysieke mishandeling of seksueel geweld. Het is belangrijk dat slachtoffers, omstanders en professionals bij vermoedens van geweld, mishandeling of uitbuiting contact opnemen met een meldpunt hiervoor. Bij professionals kun je onder andere denken aan docenten, huisartsen en medewerkers in de gezondheidszorg.

In onze regio is meld- en adviespunt Veilig Thuis Noord Oost Gelderland een goed adres hiervoor. Deze organisatie is 24/7 uur bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-2000 of via de website veiligthuisnoordoostgelderland.nl. Veilig Thuis geeft informatie en advies aan slachtoffers van geweld of mishandling en schakelt zo nodig andere organisaties in voor extra hulp of nader onderzoek. Je kunt via de genoemde website ook dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur chatten met medewerkers van Veilig Thuis.

Kleinschalige en grootschalige opvang

We bieden in onze veiligheidsregio zowel kleinschalige als grootschalige opvang aan. We houden u op deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen in Hattem zelf en ander nieuws over de opvang van vluchtelingen.

Meer informatie

Hattem gaat aan de slag voor extra opvang vluchtelingen en statushouders (6 september 2022)
Opvang vluchtelingen voormalige locatie Het Baken (7 april 2022)
Christinahoeve beschikbaar voor tijdelijke opvang vluchtelingen (15 maart 2022)
Hattem doet zaterdag 12 maart mee aan internationale oproep voor vrede in Oekraïne (10 maart 2022)
Verklaring college van B&W en de gemeenteraad (7 maart 2022)
Verklaring naar aanleiding van de inval van Rusland in Oekraïne (28 februari 2022)