Opvang vluchtelingen voormalige locatie Het Baken

De situatie in en rondom Oekraïne verandert van dag tot dag. Inmiddels zijn meer dan 3 miljoen inwoners van Oekraïne gevlucht voor het oorlogsgeweld in hun land. Velen van hen hebben onderdak gevonden in directe buurlanden als Polen, Hongarije en Moldavië. Deze landen kunnen de enorme vluchtelingenstroom echter niet alleen aan. Steeds meer vluchtelingen reizen door naar landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Samen verantwoordelijk

Onze regering heeft de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd om minimaal 2000 opvangplekken beschikbaar te stellen. De gemeente Hattem is op zoek gegaan naar tijdelijke opvanglocaties, maar ook naar locaties voor langere tijd. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Habion toestemming heeft verleend voor de opvang van vluchtelingen in voormalige locatie Het Baken van De Bongerd. Er worden 15 zelfstandige woonunits beschikbaar gesteld voor een periode van 6 maanden.

Voorbereidingen

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen om alles gereed te maken om de vluchtelingen goed op te kunnen vangen. Vanaf zaterdag 9 april nemen de eerste mensen hun intrek in de beschikbaar gestelde woonunits. Na aankomst van de eerste vluchtelingen zijn er dagelijks mensen aanwezig om (hulp)vragen te beantwoorden en hen te begeleiden tijdens de dagelijkse bezigheden. Vanaf dit moment is er ook voor in ieder geval de eerste 2 weken beveiliging aanwezig op het terrein. Ook nadat alle vluchtelingen hun intrek hebben genomen, houden wij in de gaten of alles goed gaat en bieden daar waar nodig ondersteuning. We hopen dat zij zich mede hierdoor snel welkom voelen in Hattem!

Vragen

Wilt u een vraag aan ons stellen? U kunt ons tijdens openingstijden van het stadhuis bellen op (038) 443 16 16 of stuur een mail naar vluchtelingen@hattem.nl.