Verklaring college van B&W en de gemeenteraad

Al meer dan een week komen de beelden en verhalen uit de Oekraïne tot ons. Onthutst en verbijsterd zijn we over de volstrekt illegale en gewetenloze aanval op het Oekraïense volk en haar democratische rechtsstaat. Het voelt alsof ook onze rechtstaat geweld wordt aangedaan. Wat in Oekraïne gebeurt roept herinneringen op aan tijden waarvan we dachten dat ze nooit meer zouden terugkeren.

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners, ondernemers, kerken, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Hattem zich samen inspannen om hulp te bieden aan vluchtelingen of in Oekraïne zelf. Afgelopen vrijdag en zaterdag zag je menig Hattemer met een tas of een doos door de stad lopen op weg naar een inzamelpunt voor hulpgoederen. Heel veel dank voor alle hulpacties en blijken van meeleven! 

Het is ontroerend om te zien dat mensen hun huis en hart openstellen voor gevluchte Oekraïners. Er zijn inmiddels ook al Oekraïners in Hattemse gastgezinnen opgenomen. Wilt u zelf een opvangplek aanbieden dan kunt u zich melden bij Vluchtelingenwerk Nederland of Takecarebnb. Het zou fijn zijn als u ons dan ook laat weten welk aanbod u heeft gedaan en voor hoeveel personen. Zodat wij als gemeente op de hoogte zijn van het aantal aangeboden logeer- en opvangplekken in Hattem. U kunt dit laten weten via een mail naar vluchtelingen@hattem.nl of te bellen naar 038 443 16 16.

Het kabinet heeft de 25 Veiligheidsregio’s gevraagd 2000 opvangplekken voor vluchtelingen per regio te regelen. We kunnen op dit moment nog niet aangeven hoe die opvang er precies uit gaat zien. Met alle 22 gemeenten van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zullen we hier een bijdrage aan leveren. We inventariseren met andere gemeenten de mogelijkheden voor zowel kleinschalige als grootschalige opvang in onze regio. Zodra daar meer zicht op is komen we daar op terug.

We hebben vanmiddag op onze website een informatiepagina over Oekraïne geplaatst. Hier kunnen mensen terecht voor antwoorden op belangrijke vragen over de hulp aan vluchtelingen met verwijzingen naar websites die zo veel als mogelijk actuele informatie verstrekken over de hulpverlening.