Hattem start aanbesteding voor werkzaamheden aan Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg

De gemeente Hattem richt de Burg Bijleveldsingel, Vechtstraat en Hessenweg opnieuw in. De straten worden omgebouwd tot een 30 km zone om zo de veiligheid op deze wegen te vergroten. Voor deze werkzaamheden start de gemeente de aanbesteding.

In de nieuwe situatie krijgen fietsers meer ruimte

Waar de fietsers in de bestaande situatie gebruik moeten maken van de smalle fietsstrook, kunnen zij in de nieuwe situatie gebruik maken van de gehele rijstrook. Auto- en vrachtverkeer kunnen fietsers veilig inhalen, maar moeten daarvoor duidelijk gebruik maken van de tegengestelde rijstrook. Hierdoor ontstaat meer interactie tussen de weggebruikers en daalt de snelheid. Dit komt de veiligheid ten goede. Met het verlagen van de maximum snelheid dragen we tevens bij aan een gezondere leefomgeving door minder C02-uitstoot en minder verkeersgeluid.
 
Wethouder Auke Schipper: `In deze onzekere tijd willen wij, als gemeente Hattem, blijven investeren. Dit is belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. Wij hebben dan ook zo veel mogelijk lokale partijen gevraagd voor deze aanbestedingsprocedure. Bereikbaarheid tijdens uitvoering en duurzaamheid in uitvoering en materialisatie zijn belangrijke criteria voor het gunnen van de opdracht.’

De nieuwe inrichting komt voort uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2018

Tijdens twee druk bezochte informatieavonden zijn veel ideeën en suggesties ingebracht door inwoners en ondernemers. Zo worden er extra parkeerplaatsen gerealiseerd, komt er meer ruimte voor het verlaten van opritten en wordt, in overleg met het verkeersplatform en belanghebbenden, bekeken waar er zebrapaden worden aangelegd. Ook de fietsoversteek bij de rotonde Geldersedijk wordt veiliger gemaakt; het overzicht wordt verbeterd en auto’s moeten voortaan via Boertjesland de parallelweg op.
 
Het is de intentie om voor de zomervakantie een gunning te kunnen doen aan een geschikte aannemer. Zo kan de zomer worden gebruikt voor de werkvoorbereiding en proberen we na de zomervakantie te starten met de werkzaamheden.