April 2021

  • Regeling ondersteuning noodzakelijke kosten verruimd

    28 april 2021

    Het Hattemse college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beleidsregels voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) te verruimen. De maximale toekenning gaat omhoog van €500,- naar €1000,-, voor startende ondernemers gaat de maximale toekenning omhoog van €833,- naar €1666,- en het blijft mogelijk om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 de regeling aan te vragen.

  • Uitschrijving BRP

    13 april 2021

    Uit onderzoek is naar voren gekomen dat onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd. Het college is voornemens om de bijhouding van de adresgegevens van deze persoon in de BRP ambtshalve op te schorten op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp).