Uitschrijving BRP

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd. Het college is voornemens om de bijhouding van de adresgegevens van deze persoon in de BRP ambtshalve op te schorten op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp).

Het betreft:

•    J. de Leeuw, geboortedatum 20 mei 1971

Bent of kent u deze persoon? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met cluster burgerzaken en belastingen via burgerzaken@hattem.nl of (038) 4431616.

Als wij geen informatie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde persoon wordt betrokkene uitgeschreven naar onbekend. Dit heeft tot gevolg dat zij dan niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen vervallen, zoals uitkeringen, kinderbijslag en pensioen.