Definitief ontwerp nieuwe aansluiting H2O bedrijvenpark gereed

De nieuwe aansluiting bij Wezep op de A28 zorgt voor minder verkeer door Wezep en verbetert de bereikbaarheid van bedrijventerrein H20. Provincie Gelderland start met het voorbereiden van de aanbestedingsprocedure. De werkzaamheden voor deze nieuwe aansluiting starten in de tweede helft van 2022 en duren tot de zomer van 2024.

Plannen

Er komt een nieuwe aansluiting ter hoogte van de Voskuilerdijk. Tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308) komt een verbindingsweg (parallel aan de A28). De rotonde Rondweg - Duurzaamheidsstraat wordt aangepast. De Zuiderzeestraatweg tussen de aansluiting met de A28 en de rotonde bij de Rondweg krijgt een nieuwe inrichting. Na het gereed komen van de nieuwe aansluiting wordt de bestaande aansluiting Wezep op de A28 opgeheven. Naast de nieuwe inrichting van de wegen is er op basis van het open karakter van het gebied en de nieuwe entree naar Wezep en Bedrijvenpark H2O een landschapsplan opgesteld. De visvijver langs de A28 wordt deels gedempt voor de nieuwe aansluiting en wordt aan de zuidzijde uitgebreid.

Betere bereikbaarheid en verkeersveiliger

Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV, gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Rijkswaterstaat en provincie Gelderland werken samen aan een nieuwe aansluiting A28 bij bedrijvenpark H2O in Wezep. De nieuwe aansluiting zorgt voor een betere en snellere aansluiting van het bedrijvenpark op de A28. Door een betere doorstroming op de A28 neemt de verkeersdrukte op Zuiderzeestraatweg en Rondweg in Wezep af. De verkeersveiligheid en luchtkwaliteit op deze wegen verbetert en de geluidsoverlast wordt minder.

Op de hoogte blijven

De werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2024. Inwoners, bedrijven en weggebruikers en andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte blijven over de uitvoering van het project en achtergrondinformatie. Aanmelden kan via www.gelderland.nl/H2O-Wezep.
Ongeveer een maand voor de start van de werkzaamheden informeert provincie Gelderland over de uitvoering van de werkzaamheden en de omleidingen.