April 2023

 • Henk Rook en Gerrit van Eikenhorst krijgen Koninklijke onderscheiding

  26 april 2023

  Henk Rook en Gerrit van Eikenhorst uit Hattem zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marleen Sanderse reikte hen vandaag – tijdens de jaarlijkse lintjesregen – de bijbehorende versierselen uit. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis in aanwezigheid van familieleden en vrienden.

 • Werkzaamheden op de begraafplaats

  25 april 2023

  Vanaf maandag 1 mei tot vrijdag 9 juni vinden er werkzaamheden plaats op de Algemene Begraafplaats in Hattem. Deze werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van een plek voor kindergraven en de aanleg van een sterretjesveld. Dit is een veld waar stil geboren kinderen begraven kunnen worden.

 • Subsidies Hanzejaar 2023 zijn verleend

  17 april 2023

  Wat fijn dat er zoveel mooie initiatieven zijn binnengekomen voor het Hanzejaar! Alle twintig ingekomen verzoeken voor subsidie voor het Hanzejaar 2023 zijn beoordeeld op basis van de gestelde voorwaarden. Het bedrag van € 30.000 is verdeeld over zestien prachtige initiatieven. De indieners ontvangen deze week bericht.

 • Eerste steen geplaatst van 32 betaalbare en duurzame woningen in Hattem ’t Veen - Noord

  14 april 2023

  In september 2021 is gestart met de bouw van nieuwbouwproject Hattem ’t Veen - Noord op de voormalige locaties van Beter Bed, Antarctica en de kringloopwinkel. Het project bestaat uit 115 woningen over meerdere fasen. Inmiddels zijn de eerste twee fasen met 51 koopwoningen opgeleverd. De bouw van de in uitvoering zijnde woningen in fase 3 en 4 verloopt voorspoedig. De verwachting is dat begin 2024 de laatste woningen van dit project worden opgeleverd. Hattem ’t Veen - Noord is ontwikkeld door de ontwikkelcombinatie BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Nikkels projecten.

 • Rijbewijskeuringen CBR in Hattem

  24 april 2023

  Automobilisten kunnen zich in De Marke op zaterdag 13 mei en 10 juni medisch laten keuren voor verlenging van hun rijbewijs. Een medische keuring is nodig wanneer je 75 jaar of ouder bent of wanneer je een groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen.

 • Meld je aan voor de proef met de snuffelfiets

  25 april 2023

  Wij zijn bezig met een proef met de snuffelfiets. Met de snuffelfiets meet je, al fietsend, de luchtkwaliteit. Er zijn nog maar een paar plekjes vrij! Fiets jij minimaal 3 x per week heen en weer tussen Hattem en Zwolle? Wil jij een klein sensorkastje op de fiets laten monteren die de luchtkwaliteit meet? Meld je dan aan.

 • Regio Noord-Veluwe stimuleert mensen met beperking om te gaan sporten

  03 april 2023

  De regio Noord-Veluwe wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking makkelijker maken. Een regiocoach en lokale buurtsportcoaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren om te sporten en te bewegen.

 • Onderzoeken jeugdhulp en Wmo

  03 april 2023

  De gemeente Hattem wil inwoners graag zo goed mogelijk helpen. Daarom vragen we inwoners regelmatig wat zij vinden van onze dienstverlening. In april 2023 doen we onderzoek naar ervaringen in de jeugdhulp en Wmo.

 • Veel live muziek tijdens midzomerreceptie op 30 juni

  12 april 2023

  De gemeente Hattem organiseert dit jaar opnieuw een midzomerreceptie voor inwoners en relaties. Dit gebeurt op vrijdag 30 juni bij de plaatselijke hockeyclub, zo deelden we in februari mee. Er is inmiddels meer bekend over de muziekoptredens tijdens deze receptie. Bezoekers kunnen onder andere luisteren naar het A-orkest van de Christelijke Muziekvereniging Hattem, een blaaskapel van Ons Genoegen en een coverband die zowel akoestisch als elektrisch optreedt.

 • Upgrade Jezelf en Groei Vooruit helpen werkgevers en werknemers

  12 april 2023

  “In Hattem willen we graag dat iedereen mee kan doen op een manier die bij hem of haar past. Dit komt niet alleen de mensen zelf ten goede maar ook de economie van onze regio. De platforms Upgrade Jezelf en Groei Vooruit bieden hiervoor allerlei mogelijkheden.” Dit zegt wethouder werk en inkomen Margriet Brouwer.