Subsidies Hanzejaar 2023 zijn verleend

Wat fijn dat er zoveel mooie initiatieven zijn binnengekomen voor het Hanzejaar! Alle twintig ingekomen verzoeken voor subsidie voor het Hanzejaar 2023 zijn beoordeeld op basis van de gestelde voorwaarden. Het bedrag van € 30.000 is verdeeld over zestien prachtige initiatieven. De indieners ontvangen deze week bericht.