Werkzaamheden reparatie zomerdijk van start

In de nacht van 19 op 20 juli ontstond in de zomerkade bij de Hoenwaard in Hattem een gat als gevolg van een dijkdoorbraak. Het gat in de kade is in de dagen erna met 350 grote zakken met zand gedicht.

Dit was een flinke operatie, die vanaf het water werd uitgevoerd. Het plaatsen van deze zogeheten bigbags was een tijdelijke oplossing. Duurzaam herstel van de zomerkade kan alleen wanneer het waterpeil in het Apeldoorns Kanaal laag genoeg is en de dijk via de Hoenwaard weer bereikbaar is. Dit is nu het geval en inmiddels is er begonnen met de definitieve herstelwerkzaamheden.

Definitieve herstelwerkzaamheden

De komende weken gaat het Waterschap Vallei en Veluwe aan de slag om het gat in de dijk te herstellen. Het gat wordt met klei gevuld. De klei wordt vanaf woensdag 18 augustus met vrachtauto’s aangeleverd via de Nieuweweg,  en vervolgens de Hoenwaardseweg. Het aanleveren van de klei per vrachtwagen neemt een à twee dagen in beslag. De planning is dat er ongeveer 3 vrachtauto’s per uur rijden. Wij vragen uw begrip voor het eventuele ongemak.

De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal ongeveer vier weken in beslag nemen. Gedurende  de uitvoering van de herstelwerkzaamheden is het Jaagpad over de dijk tussen de Hoenwaardsebrug en de verder gelegen voetgangersbrug afgesloten.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van het Waterschap Vallei en Veluwe.