Gratis opleiding en bijscholing voor werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle

Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich gratis laten (bij-)scholen. Dit initiatief is ontstaan vanuit de campagne Upgrade Jezelf, onderdeel van Regio Zwolle. Ook de gemeente Hattem doet mee aan dit initiatief samen met negentien andere regiogemeenten (van de 22) en de vier provincies. “Of u nu werkgever, werknemer of werkzoekende bent, als inwoner van Hattem krijgt u met dit initiatief allerlei kansen voor bijscholing en omscholing.”, aldus wethouder Carla Broekhuis-Bonte.

Voor de coronacrisis was de scholingsmogelijkheid voor medewerkers vanuit deze campagne al beschikbaar via (potentiele) werkgevers. Nieuw is dat individuele inwoners /medewerkers zich nu rechtstreeks kunnen aanmelden. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst. De aanvragen gaan zowel voor inwoners als werkgevers via het zogeheten Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Wethouder Broekhuis-Bonte licht toe: “Met de openstelling van het Ontwikkelfonds voor inwoners en werknemers en de versoepeling voor werkgevers kan iedereen makkelijker de regie op haar of zijn eigen loopbaan nemen. De coronacrisis heeft ook invloed op de arbeidsmarkt: we zien dat het juist nu belangrijk is om wendbaar en beschikbaar te zijn. Het doel is dat er voor iedere inwoner een geschikte functie te vinden is. Bijscholing en omscholing op het gebied van ICT, onderwijs, zorg en logistiek is op dit moment erg belangrijk en in trek.”

Aanvragen en voorwaarden

De kosten van (bij-)scholing worden betaald uit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Aan de financiering van cursussen, trainingen en opleidingen door het Ontwikkelfonds Regio Zwolle zijn voorwaarden verbonden: de aanvrager woont in een van de negentien regiogemeenten van Regio Zwolle  en heeft voorafgaand een gesprek met een loopbaancoach van Leren en Werken. De opleiding wordt aangeboden door een erkende opleider en de aanvraag bedraagt maximaal € 5.000,- en wordt voor de start van de scholing ingediend. Meer informatie hierover is te vinden op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

“De gemeente Hattem investeert jaarlijks in de Human Capital Agenda in het belang van onze inwoners en ondernemers. Doel van de Human Capital Agenda is om werkloosheid en tekorten op de arbeidsmarkt terug te dringen. De gemeenten en andere overheden in de Regio Zwolle werken daartoe samen met bijvoorbeeld werkgevers en het onderwijs om de aansluiting tussen opleidingen en de beroepspraktijk te verbeteren. Door onze deelname dragen we ook bij aan de versterking van het economisch klimaat van de Regio Zwolle en dus ook aan onze gemeente. Met de campagne Upgrade Jezelf geven we concreet invulling aan deze doelstelling.”, aldus wethouder Broekhuis-Bonte. De Human Capital is een van de vijf regionale opgaven van Regio Zwolle.

Vragen? Meer informatie?

Wie vragen heeft, kan terecht bij gemeente Hattem, Chantal de Wolf, 06-5141 8269 of bij Moniek Bom, m.bom@zwolle.nl 06 1046 2095 en Nickie de Vries n.de.vries@zwolle.nl 06 1122 5259 van Upgrade Jezelf (Human Capital Agenda).