Verkeersonderzoek Ridderstraat, Achterstraat en Dorpsweg

Verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics voert in opdracht van de gemeente Hattem van 3 tot en met 5 september een verkeersonderzoek uit in de Ridderstraat, Achterstraat en Dorpsweg. Dit gebeurt met camera’s die bevestigd worden aan aanwezige lantaarnpalen. Er wordt onderzocht hoeveel verkeer door de straten rijdt en of dit doorgaand- of bestemmingsverkeer is.

Uw privacy is gewaarborgd

Het verkeersonderzoek wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om de privacy van inwoners, ondernemers en verkeersdeelnemers te beschermen. Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd en verwerkt en gegevens worden gepseudonimiseerd zodat uw privacy gewaarborgd is. Alle camerabeelden worden enkel voor dit onderzoek gebruikt en na afronding van het onderzoek vernietigd.

Meer weten?

Als u vragen over dit onderzoek heeft, kunt u contact op nemen met Martijn Bentum van BonoTraffics (m.bentum@bonotraffics.nl) of Jurian Lier, projectleider van de gemeente Hattem (jurianlier@hattem.nl).