Augustus 2022

 • De gemeente en ROVA voeren bewonersonderzoek uit

  29 augustus 2022

  Met het bewonersonderzoek wordt de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening rondom de inzameling van afval en grondstoffen door ROVA gemeten. Hiervoor hebben willekeurig gekozen adressen een brief ontvangen van onderzoeksbureau Integron.

 • Prijsvraag Hanze kunstwerk

  29 augustus 2022

  Het is nog steeds mogelijk om deel te nemen aan de prijsvraag voor het Hanze kunstwerk. We willen in oktober 2022 de ingezonden werken exposeren in het stadhuis, dus je hebt nog even de tijd!

 • PlusOV zoekt deelnemers reizigerspanel

  29 augustus 2022

  Het reizigerspanel van PlusOV bestaat uit reizigers (Wmo-pashouders) die meedenken over de dienstverlening van PlusOV. PlusOV is een samenwerking van negen gemeenten. PlusOV streeft naar een vertegenwoordiging van twee reizigers uit elke gemeente en zoekt nog mensen uit Hattem. Daarnaast stuurt de Adviesraad Sociaal Domein per gemeente een vertegenwoordiger.

 • Vijf Veluwse gemeenten bevorderen samen taalvaardigheid

  25 augustus 2022

  De vijf Veluwse gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Oldebroek en Elburg slaan dit jaar de handen ineen om laaggeletterdheid bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt tijdens de Week van Lezen en Schrijven van 8 tot en met 14 september.

 • Waterschap neemt verregaande maatregelen tegen droogte

  24 augustus 2022

  Door de aanhoudende droogte heeft waterschap Vallei en Veluwe besloten tot drie extra maatregelen. Ten eerste wordt het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uitgebreid met het inlaatgebied Valleikanaal. Ten tweede mag er enkel nog worden beregend uit grondwater tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ‘s ochtends. Ten derde geldt voor een zone van 200 meter rondom kwetsbare beeklopen met waardevolle natuur een verbod op het onttrekken van grondwater. Deze maatregelen gaan in op vrijdag 26 augustus 2022.

 • Verkeerd logo gemeenteraadsfractie afgedrukt in Gemeentemagazine

  23 augustus 2022

  Vorige week is het nieuwe Gemeentemagazine uitgekomen. Met allerlei praktische informatie over de gemeente Hattem, waaronder onze eigen dienstverlening en de contactgegevens van een groot aantal stichtingen, instellingen en verenigingen. U treft in deze uitgave ook de namen en foto’s van de nieuwe wethouders en de in maart verkozen gemeenteraadsleden aan.

 • Vraag het mantelzorgcompliment aan

  23 augustus 2022

  Mantelzorgers doen werk van grote waarde. De gemeente Hattem waardeert hun inzet elk jaar met een financiële bijdrage, het zogenaamde mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment bedraagt dit jaar € 175.

 • Streekarchieven op de Noord Veluwe verkennen mogelijkheden voor samenvoeging

  06 augustus 2022

  De beide Streekarchieven op de Noord Veluwe gaan de mogelijkheden voor een samenvoeging verkennen. Het gaat om het Streekarchief van Epe, Hattem en Heerde en om dat van de Noordwest Veluwe. Hier maken Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek en Elburg deel van uit.

 • Ontwerpbestemmingsplan ‘De Bongerd, Hattem’

  17 augustus 2022