De gemeente en ROVA voeren bewonersonderzoek uit

Met het bewonersonderzoek wordt de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening rondom de inzameling van afval en grondstoffen door ROVA gemeten. Hiervoor hebben willekeurig gekozen adressen een brief ontvangen van onderzoeksbureau Integron.

Heeft u een brief ontvangen?

Dan hopen we van harte dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan zowel digitaal als schriftelijk tot en met 3 oktober 2022. 

Met uw feedback helpt u de gemeente en ROVA om de dienstverlening te verbeteren!