Verkeerd logo gemeenteraadsfractie afgedrukt in Gemeentemagazine

Vorige week is het nieuwe Gemeentemagazine uitgekomen. Met allerlei praktische informatie over de gemeente Hattem, waaronder onze eigen dienstverlening en de contactgegevens van een groot aantal stichtingen, instellingen en verenigingen. U treft in deze uitgave ook de namen en foto’s van de nieuwe wethouders en de in maart verkozen gemeenteraadsleden aan.

Bij de raadsfractie PvdA GroenLinks zijn alleen de naam en het logo van de PvdA afgedrukt. We bieden de fractie van PvdA GroenLinks hiervoor excuses aan. 

Voor de papieren gids kunnen we deze fout helaas niet meer corrigeren. Er is echter ook een online versie beschikbaar van dit magazine. De uitgever heeft de naam en het logo voor dit e-magazine inmiddels gewijzigd. Zodat op pagina 16 – Samenstelling Gemeenteraad - de correcte naam en het goede logo van de raadsfractie PvdA GroenLinks in beeld komen.