Vraag het mantelzorgcompliment aan

Mantelzorgers doen werk van grote waarde. De gemeente Hattem waardeert hun inzet elk jaar met een financiële bijdrage, het zogenaamde mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment bedraagt dit jaar € 175.

Corona heeft de afgelopen twee jaar veel impact gehad en voor mantelzorgers was deze periode extra intensief. Op hen is een extra beroep gedaan, bovenop de reguliere zorg voor een naaste. Daarom heeft de gemeente de bijdrage voor dit jaar eenmalig verhoogd van € 100 naar € 175.

Ook van groot belang voor de samenleving

Wethouder Margriet Brouwer: “Er zijn veel mensen die tijd en liefde investeren in het verlenen van mantelzorg. Mantelzorgers zijn van grote waarde. Voor hun familielid of naaste voor wie zij zorgen maar ook voor onze samenleving zijn mantelzorgers van groot belang. Dankzij hun inzet kunnen mensen bijvoorbeeld langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Voor veel mantelzorgers is het heel vanzelfsprekend dat zij deze zorg verlenen. Met het mantelzorgcompliment zetten we hen eens per jaar in het zonnetje. Schroom niet om het compliment aan te vragen, want mantelzorgers verdienen het!”.

Wanneer komt u in aanmerking voor een mantelzorgcompliment?

Zorgt u al langere tijd voor een naaste die langdurig ziek is? Dan kunt u misschien een man-telzorgcompliment krijgen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Per zorgvrager komt één mantelzorger in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.
  • De zorgvrager woont in de gemeente Hattem. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.
  • De mantelzorger zorgt gemiddeld ten minste 3 maanden lang, minimaal 8 uur per week voor de zorgvrager.
  • Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor normale zorg aan huisgenoten, zoals bij-voorbeeld stofzuigen en de was doen.
  • De mantelzorger is geregistreerd bij Stichting Welzijn Hattem of geeft toestemming voor registratie.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

Het mantelzorgcompliment kan tot en met 31 december 2022 aangevraagd worden. Als de aanvraag voor de dag van de mantelzorg op 10 november is toegekend, vindt de betaling rond die datum plaats. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen via een formulier op www.hattem.nl/mantelzorg