December 2021

 • Bericht over mogelijke verstoring van onze producten en diensten

  24 december 2021

  Er is op dit moment sprake van een ‘ernstige kwetsbaarheid’ in een veelgebruikt software-onderdeel (LOG4j) dat wij ook binnen onze gemeente gebruiken. Via landelijke media is bekend geworden dat dit probleem wereldwijd speelt.

 • kersttoespraak burgemeester Marleen Sanderse

  22 december 2021
 • Wees loyaal, koop lokaal

  22 december 2021

  De gemeente roept inwoners van Hattem op lokaal te blijven kopen.

 • ROVA inzamelkalender 2022

  20 december 2021

  Ook in 2022 komt ROVA langs om uw containers voor afval en grondstoffen te legen. De inzameldagen voor 2022 zijn inmiddels bekend.

 • Gemeente Hattem ontvangt ruim 3,7 miljoen voor versnelling woningbouw ‘t Veen

  16 december 2021

  Gemeente Hattem ontvangt vandaag een financiële bijdrage voor de bouw van ca. 640 woningen op ‘t Veen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geeft deze financiële bijdrage vanuit de Woningbouwimpuls. Hiermee draagt het ministerie bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort hebben. De woningen die worden gebouwd zijn voor het grootste deel bedoeld voor starters en mensen met een middeninkomen.

 • Triada sluit nieuwe prestatieovereenkomsten

  16 december 2021

  Triada heeft met de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en de Huurdersraad nieuwe prestatieovereenkomsten gesloten. De afspraak met Hattem geldt voor één jaar en die met Heerde en Epe voor vier jaar. De overeenkomsten vormen de basis voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen rond betaalbaar en goed wonen. Triada bouwt woningen met een huur die betaalbaar is voor mensen met een smalle(re) beurs.

 • Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Woonzorgzone Geldersdijk Hattem

  14 december 2021

  De gemeenteraad van Hattem stemde maandagavond in met het bestemmingsplan voor de voorgenomen realisatie van een woonzorgzone aan de Geldersedijk in Hattem. Ook is het eerste cluster basisonderwijs (IKC) in dit plangebied aangewezen. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van de woonzorgzone met IKC.
  Het bestemmingsplan is vastgesteld met diverse wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Zo wordt er deels aan de ingediende zienswijzen tegemoet gekomen.

 • Stap nu in, de deelauto staat klaar

  13 december 2021

  Gemeente Hattem heeft twee elektrische deelauto’s beschikbaar voor inwoners, toeristen en medewerkers van de gemeente. Deze auto’s staan op een eigen, gereserveerde parkeerplaats. De eerste auto komt op de Bleek en de tweede auto staat tijdelijk op de parkeerplaats aan de Kleine Gracht. Dit zijn plekken waar de deelauto’s makkelijk te vinden zijn.

 • Minima in Hattem krijgen zelftesten cadeau

  13 december 2021

  Hattemse huishoudens met een laag inkomen krijgen zelftesten cadeau bij hun kerstpakket. De gemeente Hattem heeft deze testen via Apotheek Hattem ingekocht. Ze worden uitgereikt wanneer minima een kerstpakket krijgen dat de Lions en De Fontein hebben samengesteld.

 • Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig

  07 december 2021

  Het klinkt als een zware storm in het rookafvoerkanaal. Anderen hebben het over ‘een loeiend geluid’. Van buiten af zie je de vlammen uit de schoorsteen opstijgen.

 • Openingstijden ROVA rondom de feestdagen

  04 januari 2022

  Het milieubrengstation aan de Rijnlandstraat 2 in Zwolle is geopend tot 16.00 uur op vrijdag 24 december en vrijdag 31 december. Op zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari is het gesloten.

 • Anton Pieckmuseum ontvangt jaarlijks subsidie van gemeente Hattem

  02 december 2021

  Het Anton Pieckmuseum ontvangt met ingang van 2022 structureel subsidie van de gemeente Hattem voor de instandhouding van het eigen museum. Het Nederlands Bakkerijmuseum en Voerman Stadsmuseum Hattem ontvingen deze gemeentelijke bijdrage al. “Met dit besluit worden alle Hattemse musea gelijk behandeld. Het is van onze kant ook een blijk van waardering voor de belangrijke rol die de drie musea spelen in de Hattemse samenleving”, deelt wethouder Auke Schipper mee.

 • Tien personen uit Hattem ondertekenen participatieverklaring

  01 december 2021

  Tien personen uit Hattem die een verblijfsvergunning kregen hebben de participatieverklaring ondertekend. Zij geven in deze verklaring aan dat zij betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving. Wethouder Carla Broekhuis-Bonte was hierbij aanwezig namens de gemeente Hattem.