Anton Pieckmuseum ontvangt jaarlijks subsidie van gemeente Hattem

Het Anton Pieckmuseum ontvangt met ingang van 2022 structureel subsidie van de gemeente Hattem voor de instandhouding van het eigen museum. Het Nederlands Bakkerijmuseum en Voerman Stadsmuseum Hattem ontvingen deze gemeentelijke bijdrage al. “Met dit besluit worden alle Hattemse musea gelijk behandeld. Het is van onze kant ook een blijk van waardering voor de belangrijke rol die de drie musea spelen in de Hattemse samenleving”, deelt wethouder Auke Schipper mee.

Het gaat om een bedrag van 14.000 euro per jaar per museum. “We constateerden dat er scheefgroei was ontstaan in de subsidiëring van de musea. Daarover zijn we in gesprek gegaan met het Anton Pieckmuseum dat deze subsidie nog niet ontving. Ik ben blij met deze uitkomst”, benadrukt de Hattemer wethouder voor kunst en cultuur.

Dekking meerkosten

De meerkosten worden gedekt uit extra budget voor de post Musea en een aanpassing van de subsidieregeling ‘ondersteuning culturele projecten’. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de begroting 2022 van de gemeente zoals onlangs vastgesteld door de gemeenteraad.