Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Woonzorgzone Geldersdijk Hattem

De gemeenteraad van Hattem stemde maandagavond in met het bestemmingsplan voor de voorgenomen realisatie van een woonzorgzone aan de Geldersedijk in Hattem. Ook is het eerste cluster basisonderwijs (IKC) in dit plangebied aangewezen. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van de woonzorgzone met IKC.
Het bestemmingsplan is vastgesteld met diverse wijzigingen ten opzichte van het ontwerp. Zo wordt er deels aan de ingediende zienswijzen tegemoet gekomen.

Het college van burgemeester en wethouders hebben november ingestemd met het gewijzigde Bestemmingsplan Woonzorgzone. Het plan is hierna aangeboden aan de raad ter vaststelling. 

Sinds 2014 is er al veel gesproken over de komst van een woonzorgzone op het voormalig ijsbaanterrein, in deze raadsperiode zijn de gesprekken omgezet naar een concreet plan. Met het vaststellen van het bestemmingsplan zijn we een belangrijke stap verder. Wethouder Auke Schipper: “We nemen de zorgen van de omwonenden zeer serieus, we zijn dan ook aan de slag gegaan met de opmerkingen die zij en een aantal andere betrokkenen hebben gemaakt.  Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld. Dankzij deze betrokkenheid van de Hattemers ligt er nu een goed plan. We kijken uit naar de volgende stap. Een woonzorgzone met woningen die aansluiten bij de (zorg)behoeften van de oudere Hattemer van straks.”

Bouwrijp maken en omgevingsvergunningen

Voor het feitelijk bouwen van de woon- en onderwijsgebouwen zijn nog wel omgevingsvergunningen nodig.  Deze vergunningen worden verleend door het college van burgemeester en wethouders. Een omgevingsvergunning wordt verleend op basis van het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is het nodig om de locatie bouwrijp te maken. De voorbereidingen daarvoor zijn al bezig: via een apart interactief traject wordt gewerkt aan een inrichtingsplan. Begin februari wordt dat gepresenteerd. Op basis van het inrichtingsplan wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd zullen IKC en De Luwte hun vergunningaanvraag verder voorbereiden. 
Voor de andere woongebouwen is het nog niet zover. “Wij voeren gesprekken met Triada en Driezorg over de invulling van de Van Heemstralocatie. De wens is om hier een mix aan sociale huur en intramurale zorgappartementen aan te bieden. Zo kan iedereen in Hattem blijven wonen, ook als er extra ondersteuning nodig is in een passende woning. Dicht bij veel voorzieningen zoals winkels, huisartsenpraktijk en aan de rand van het stadscentrum” aldus wethouder Carla Broekhuis.