Triada sluit nieuwe prestatieovereenkomsten

Triada heeft met de gemeenten Hattem, Heerde en Epe en de Huurdersraad nieuwe prestatieovereenkomsten gesloten. De afspraak met Hattem geldt voor één jaar en die met Heerde en Epe voor vier jaar. De overeenkomsten vormen de basis voor een goede samenwerking tussen de betrokken partijen rond betaalbaar en goed wonen. Triada bouwt woningen met een huur die betaalbaar is voor mensen met een smalle(re) beurs.

“Er liggen op het gebied van wonen grote uitdagingen. Denk aan zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Maar ook aan de energietransitie. Daarom zijn deze afspraken belangrijk voor huurders en woningzoekenden in onze regio,” aldus Johan Brouwer, voorzitter van de Huurdersraad. 

Huurdersraad, gemeenten en Triada hebben de afspraken in goed overleg gemaakt en met respect voor elkaars standpunten en belangen. Ook de uitkomsten van het woonbehoeftenonderzoek van voorjaar 2021 zijn waar mogelijk in de overeenkomsten verwerkt. 

CO2-vrije woningen

Adjunct-directeur Wim Klein Langenhorst van Triada: “Een belangrijk onderdeel zijn afspraken rond de prestaties die de energietransitie van het bestaande woningbezit betreffen. Een langdurige en omvangrijke opdracht voor zowel gemeenten als Triada. We zijn op weg naar CO2-vrije woningen in 2050. Die energietransitie is al begonnen, maar hierin willen alle partijen een versnelling bereiken.” 

Nieuwbouw

De drie partijen hebben ook afspraken gemaakt over nieuwbouw. Met deze afspraken zorgen zij er samen voor dat er snel zoveel mogelijk nieuwe woningen komen. Ook staan die woningen dan op de juiste plek, passend bij de woonbehoefte.

Belangrijke partner

“Triada is een belangrijke partner voor de gemeente Hattem in de sociale woningbouw. Deze overeenkomst helpt mee om de druk op de lokale woningmarkt te verminderen. We hebben onder meer afgesproken dat Triada de komende jaren 114 sociale huurwoningen ontwikkelt, want daar is grote vraag naar in onze gemeente”, zegt de Hattemer wethouder Auke Schipper. “De huizen worden onder andere gebouwd voor mensen die al langdurig op zoek zijn naar een woning in de sociale huursector.”