De Omgevingsvisie in 2021

Hoeveel huizen bouwen we de komende jaren in Hattem? Welke voorzieningen moet onze binnenstad hebben? Hoe zorgen we ervoor dat Hattem in 2050 aardgasvrij is? Zomaar een paar onderwerpen uit de Omgevingsvisie, het plan voor de toekomst van onze stad. Deze visie maken we samen met u.

In deze visie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten en in welke richting de gemeente zich moet ontwikkelen. De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Hierin staan alle regels en wetten die te maken hebben met uw omgeving. Denk aan ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, economie, milieu, natuur, duurzaamheid, water en veiligheid. Onderwerpen die iedereen in Hattem raken. Jong, oud, nu en in de toekomst. Met de komst van de Omgevingswet komt er meer samenhang in de nieuwe regelgeving en wordt besluitvorming eenvoudiger gemaakt.

Wat gaan we doen: Omgevingsvisie opstellen

Om dit moment stellen we een Omgevingsvisie op. Dit wordt de kapstok voor alle keuzes die we maken voor Hattem. Vanaf half februari kunt u over een aantal onderwerpen uit deze visie uw mening geven. Meer informatie hierover volgt.