Gemeenten werken samen aan regionale agenda sport en bewegen

Het college van burgemeester en wethouders van Hattem heeft ingestemd met de regionale samenwerkingsagenda Sport en Bewegen Noord-Veluwe 2020-2023. Op deze agenda staan de prioriteiten voor de komende drie jaar waaraan Hattem samen met zeven andere gemeenten op de Noord-Veluwe werkt als het gaat om sport en bewegen.

Wethouder sport Martijn Hospers vindt de regionale samenwerkingsagenda een belangrijke aanvulling op het Hattemse sportakkoord: ‘In het lokale sportakkoord hebben we met Hattemse partijen afgesproken hoe we de komende jaren werken aan sport en bewegen in Hattem. Nu hebben we in de regionale samenwerkingsagenda ook nieuwe afspraken gemaakt met onze buurgemeenten op de Noord-Veluwe. Door deze regionale agenda krijgen we meer slagkracht en kunnen we samen optrekken met andere gemeenten om thema’s als Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en inclusief sporten naar een hoger plan te tillen.‘

Samenwerken op acht onderwerpen

Er staan acht onderwerpen op de samenwerkingsagenda. Die onderwerpen variëren van duurzame sportinfrastructuur en evenementen tot uitbreiding van het aantal Open Clubs (clubs waar naast de leden ook de buurt en omgeving van de club worden betrokken en uitgenodigd). Elke gemeente is kartrekker van een onderwerp. Deze kartrekker begeleidt de uitwerking van het onderwerp en bewaakt de voortgang. De samenwerkingsagenda is bepalend voor de regionale bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Wethouder Martijn Hospers: ‘Hiermee leggen we vast op welke onderwerpen we elkaar op dit moment al vinden, en op welke onderwerpen nog kansen liggen. Sterk aan deze manier van samenwerken is de keuzevrijheid voor de deelnemende gemeenten om op een thema aan te sluiten. Hierdoor werken we met gemeenten samen die echt behoefte hebben om een bepaald onderwerp door te ontwikkelen in hun gemeente.”