Start werkzaamheden nieuwe aansluiting Wezep en H2O op A28

Provincie Gelderland werkt samen met de gemeente Oldebroek, Rijkswaterstaat en bedrijvenpark H2O aan een nieuwe aansluiting van Wezep en het bedrijvenpark op de A28. De voorbereidende werkzaamheden starten op 20 februari 2023. De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. In 2024 is naar verwachting de nieuwe aansluiting op de A28 gereed.

Werkzaamheden

De eerste fase van de werkzaamheden start op 20 februari 2023 . Aannemer Gebr. Van der Lee start onder andere met zandtransport en het aanbrengen van tijdelijke verlichting. Een deel van de carpoolplaats bij afslag 17 (Zuiderzeestraatweg) wordt gebruikt als aanvoerroute voor het zandtransport. De carpoolplaats blijft gedeeltelijk beschikbaar voor weggebruikers.

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden moeten twee verbindingswegen, de toe- en afrit parallel aan de A28, op knooppunt Hattemerbroek een nacht afgesloten worden. Dit is nodig om barriers op de vluchtstrook veilig te kunnen plaatsen, voor zowel de wegwerker als de weggebruiker. De verbindingswegen zijn tussen 27 februari 21:00 uur en 28 februari 05:00 uur afgesloten. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Planning

Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden wordt onder andere het werkterrein aan beide zijden van de A28 ingericht, vinden aansluitend heiwerkzaamheden plaats en worden diverse grondwerkzaamheden uitgevoerd. Deze fase duurt tot medio juli 2023. Fase twee begint medio juli 2023 en duurt tot medio oktober 2023. Op de webpagina www.gelderland.nl/h2o staat alle actuele informatie over de werkzaamheden en planning.

Nieuwe aansluiting Wezep en bedrijvenpark H2O

Provincie Gelderland werkt aan een nieuwe aansluiting van Wezep en bedrijvenpark H2O op de A28. Het wegennet rondom deze aansluiting wordt aangepast. De kern van Wezep wordt hierdoor ontlast van vrachtverkeer, met als gevolg een grotere verkeersveiligheid, minder CO2 en minder geluid. De aansluiting met het bedrijventerrein H2O wordt daarnaast geoptimaliseerd. Dit heeft een positief effect op de leefbaarheid van de woonkern Wezep en de ontwikkeling van het bedrijventerrein H2O.