Storing inzien aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen en taxatieverslagen

Vanwege een storing kunt u alleen het aanslagbiljet en taxatieverslag van 2021 online inzien op onze website. We werken aan een oplossing, zodat u binnenkort ook weer de gegevens van voorgaande jaren kunt inzien.

Taxatieverslag inzien

U kunt online het taxatieverslag van 2021 inzien. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Taxatieverslagen van voorgaande jaren kunt u inzien via www.mijnoverheid.nl. U gaat op MijnOverheid naar ‘Wonen’ en ‘Bekijk WOZ-gegevens’. Daarna klikt u op uw adres en op de link bij ‘taxatieverslag’.

Lukt dit niet, dan kunt u een taxatieverslag bij de gemeente opvragen via e-mailadres belastingen@hattem.nl. Wilt u daarbij het aanslagnummer vermelden dat op het aanslagbiljet staat?

Aanslagbiljetten inzien

U kunt online het aanslagbiljet van 2021 inzien.

Als u de aanslagbiljetten van voorgaande jaren wilt inzien, dan kunt u deze opvragen via e-mailadres belastingen@hattem.nl. Wilt u daarbij uw naam en adres vermelden?