Ondertekening participatieverklaring

In december vond er in het stadhuis een korte ceremonie plaats voor de ondertekening van de Participatieverklaring. De ondertekenaars hebben een verblijfsvergunning en zijn bezig met hun inburgeringstraject. Zij geven in deze verklaring aan dat zij betrokken zijn bij de Nederlandse samenleving.

Wethouder Carla Broekhuis-Bonte was hierbij aanwezig namens de gemeente en vertelt: “Ik vind het altijd mooi om te horen dat mensen in alle tevredenheid in Hattem wonen. Dankbaar voor de ondersteuning die ze krijgen van de vrijwilligers van Stichting Vluchtelingencontact Hattem. Dat zorgt er mede voor dat ze zich hier welkom voelen.” 

Participatieverklaring

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering voor mensen die vanaf 1 oktober 2017 een verblijfsvergunning en huisvesting hebben. Gemeenten laten nieuwkomers op deze manier kennismaken met de rechten en plichten en belangrijke waarden van de Nederlandse samenleving. Dit traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring. Daarin verklaart een nieuwkomer dat hij kennis heeft genomen van deze waarden en spelregels en dat hij die respecteert.

Enkele ondertekenaars gingen met de wethouder op de foto.

I_Foto participatieverklaring