Gemeentelijke belastingaanslagen worden komend weekend bezorgd

Op zaterdag 28 januari wordt de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 bezorgd in Hattem.

Dit is een gecombineerd aanslagbiljet waarop staan vermeld (indien van toepassing):

  • aanslagregels OZB
  • afvalstoffenheffing (vastrecht)
  • ledigingen restafval 2022
  • rioolheffing
  • onderhoudsrecht graf
  • WOZ-beschikking

Heb je niets ontvangen via de post? Controleer dan eerst de berichtenbox van MijnOverheid. Staat hier ook niets in? Neem dan contact met ons op via belastingen@hattem.nl of (038) 443 16 16.

Belastingaanslagen digitaal via MijnOverheid

Wil je de gemeentelijke aanslagen voortaan digitaal ontvangen? Dit kan via MijnOverheid. Meld je hiervoor aan via www.mijn.overheid.nl

WOZ-waarde met taxateur bespreken

Op 6, 8, 13 en 15 februari tussen 15.00 uur en 20.00 uur kunt je de WOZ-waarde persoonlijk met een taxateur bespreken. Dit is handig als je twijfelt of de vermelde WOZ-waarde wel correct is. Naar aanleiding van het gesprek met de taxateur kunnen wij de waarde eventueel herzien. Het kan voorkomen dat je een bezwaarschrift moet schrijven. Maak in dat geval een afspraak via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.

Geef wijzigingen op tijd door

Het tijdig doorgeven van wijzigingen kan onjuiste aanslagen voorkomen. Als je in de loop van het jaar verhuist dan moet je dit tijdig melden in het stadhuis.

Betaling/Automatische incasso

Op het aanslagbiljet staat een QR-code om je aanslag met iDEAL te betalen. Betaal je niet via de QR-code? Vermeld dan bij betaling van de aanslag (altijd) het volledige aanslagnummer als betalingskenmerk. Bij automatische incasso wordt het bedrag in acht termijnen afgeschreven. Op het aanslagbiljet staat een QR-code om een machtiging voor automatische incasso af te geven. Je kunt ook een machtiging online afgeven. En je kunt desgewenst ook telefonisch een machtigingskaart opvragen. 

Kwijtschelding

Als je weinig inkomen en vermogen hebt, kom je mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Je kunt kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Vraag je voor de eerste keer kwijtschelding aan? Vul dan online het kwijtscheldingsformulier in. Je kunt het formulier ook aanvragen bij de balie Belastingen in het stadhuis. Je hoeft geen formulier in te vullen als je eerder kwijtschelding hebt gekregen en je ons toestemming hebt gegeven je gegevens op te vragen. Je krijgt dan automatisch bericht van de gemeente.

Let op: een onvolledig ingevuld verzoekformulier wordt niet in behandeling genomen.

Vragen?

Kijk voor meer informatie over bezwaar maken, een taxatieverslag aanvragen, automatische incasso en kwijtschelding op www.hattem.nl/belastingen. Een afspraak met een belastingmedewerker van de gemeente maak je via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.