Nieuwjaarstoespraak 2023 van burgemeester Marleen Sanderse

Beste Hattemers,

Het is mooi om elkaar aan het begin van een nieuw jaar alle goeds toe te wensen. Velen van u hebben dat in de afgelopen dagen waarschijnlijk al gedaan in het bijzijn van een partner, kinderen, vrienden, buren, ouders of andere familieleden. Ook zijn er op 1 januari weer heel veel mailtjes en appjes in ons land verstuurd met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik sluit mij als burgemeester graag bij deze goede gewoonte aan door u een voorspoedig en gezond 2023 toe te wensen!

De jaarwisseling in Hattem is -buiten het geknal van vuurwerk en carbid- gelukkig rustig verlopen. De brandweer hoefde niet eens uit te rukken en onze boa’s werden gelukkig niet met vuurwerk beschoten. We kunnen daarom ook als gemeentebestuur terugblikken op een goede start van het nieuwe jaar. En dat is echt fijn en een compliment waard. En hopelijk is ook uw eigen jaarwisseling, in of buiten Hattem, gezellig en zonder lichamelijke of materiële schade verlopen. 

We kijken aan het begin van het jaar ook vooruit. We weten nog niet hoe 2023 zal verlopen. Maar we kunnen wel aangeven wat we zoal van plan zijn om te doen, waar we naar uitzien of misschien ook tegenop zien in het komende jaar.

Vooruitkijken betekent ook dingen meenemen van 2022. Mooie dingen maar helaas ook heftige zaken. We hoopten na de coronabeperkende maatregelen op weer wat meer rust in de wereld en zekerheid in ons eigen leven. Die hoop vervloog toen Rusland Oekraïne binnenviel. Er werden huizen, scholen en theaters beschoten. Er vielen doden en gewonden aan het front maar ook in ver daarvan verwijderde dorpen en steden. Er kwam een nieuwe vluchtelingenstroom op gang, er brak een energiecrisis uit en we kregen te maken met een torenhoge inflatie. Deze gebeurtenissen riepen vragen op als: Hoe lang gaat deze oorlog nog duren? Kan ik mijn energierekening en boodschappen volgende maand nog wel betalen?

Er werd gelukkig ook met hartverwarmende acties op deze oorlog en zorgen over de gevolgen daarvan gereageerd. Mensen stelden hun huis en hart open voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Er werd onder de noemer Attumers veur Attumers een solidariteitsactie georganiseerd voor mensen en gezinnen die hun energierekening niet meer konden betalen. We hebben ook als gemeentebestuur maatregelen genomen om de ergste pijn wat te verzachten en zullen dat dit jaar zonodig opnieuw doen.

De start van een nieuw jaar wordt ook vaak gebruikt om goede voornemens te delen of om statements af te geven. Hulpverleners hebben na deze jaarwisseling opnieuw gepleit voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. Landelijke politici beslissen of er wel of geen landelijk vuurwerkverbod komt. We gaan los van deze uitkomst ook in Hattem nadenken over de mogelijkheden voor een alternatieve viering van Oud & Nieuw.

We vinden het als college en gemeenteraad ook belangrijk dat we goed zichtbaar en laagdrempelig aanspreekbaar zijn voor onze inwoners en ondernemers. Vorig jaar organiseerden we een midzomerreceptie als alternatief voor de traditionele nieuwjaarsreceptie in januari. Want die kon toen vanwege corona niet doorgaan. Dit jaar doen we dat opnieuw omdat de pilot van vorig jaar heel goed is bevallen. 

De midzomerreceptie sluit ook goed aan bij wat we als gemeente graag willen: Met u en jullie in gesprek gaan, niet alleen in maar ook buiten het stadhuis.
Meer informatie over de locatie en de datum volgt snel.

Makkelijk bereikbaar zijn en contact maken was tijdens de coronapandemie lastig. Dat heb ik ook als burgemeester ervaren toen ik in het najaar van 2020 in Hattem kwam wonen en werken. Ik hoop van harte dat we de lijn vanaf maart vorig jaar, toen de laatste coronabeperkende maatregelen werden afgeschaft, in 2023 kunnen doortrekken. Afgelopen zomer bruiste Hattem weer als vanouds van de activiteiten en evenementen en met het Hanzejaar in het vooruitzicht belooft het een prachtig jaar te worden. 

We willen bij het voorbereiden van plannen en besluiten graag gebruik maken van de kennis en ervaring die u heeft in de samenleving. Het is ook om die reden belangrijk dat we elkaar regelmatig blijven ontmoeten als bestuur van deze stad, samen met inwoners en ondernemers. Zodat we op de hoogte zijn van elkaars plannen en standpunten en deze daar waar mogelijk en nodig kunnen bijstellen.

Er komen ook weer verkiezingen aan: op 15 maart voor het provinciebestuur en dat van de Waterschappen. Ik hoop van harte dat u de gang naar de stembus weer weet te vinden. Zodat we in Hattem weer een hoge opkomst kunnen noteren, net als vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is belangrijk voor een goede democratische besluitvorming. 

Mijn wens voor 2023 is dat we vertrouwen blijven houden in elkaar en in de toekomst. Dat we blijven omzien naar elkaar en uit blijven gaan van het goede in elkaar. Dat we ook oog en oor hebben voor de mooie dingen die gebeuren en dat we daar samen naar blijven zoeken. Dat we ons positief blijven opstellen. 

Ik gaf voor de Top 2000 van december een van mijn eigen favoriete nummers door: Don’t stop (thinking about tomorrow) van Fleetwood Mac. Deze prachtige hit uit 1977 roept ons op om je geen zorgen te maken over de dingen die al gebeurd zijn maar te kijken naar de dag van morgen die nog aanbreekt. Het is een lied van licht en hoop, twee woorden waar ik deze toespraak graag mee afsluit.

Bekijk de toespraak op YouTube