Hoenwaard 2030

Het project Hoenwaard 2030 gaat, ondanks de coronacrisis, gewoon door. Wij presenteren u een interactieve kaart van dit prachtige gebied. Via deze kaart krijgt u, als geïnteresseerde of belanghebbende, informatie over de plannen in het hele gebied. Het projectteam en de leden van de werkgroep van het project lichten de kaarten toe.

Om u een doorkijkje te geven naar de kansen voor de toekomst van het gebied bieden wij een interactieve kaart aan. Hier ziet u alle onderzochte maatregelen voor het gebiedsplan. Wij lichten de plannen graag toe.
Kijk op www.hoenwaard2030.nl en geef uw mening over de plannen.

De Hoenwaard is een buitendijks gebied langs de IJssel en ligt in de gemeenten Hattem en Heerde. De betrokken partijen in dit gebied (boeren, bewoners, waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Heerde en Hattem, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland) werken hard aan een Levendige Hoenwaard. Op dit moment is iedereen druk bezig met het concretiseren van alle ideeën richting een gebiedsplan.