Waar komt uw energie vandaan over 10 jaar?

Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. Of toch misschien een windmolen ergens in de stad. De Noord-Veluwe wil in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit duurzaam opwekken. In de eigen regio, via zonne- en windenergie.

Samen met een zes andere gemeenten, de provincie, het waterschap en een aantal andere partijen hebben we een plan opgesteld waarin we beschrijven hoe we op de Noord-Veluwe duurzame energie willen opwekken. In dit plan (de concept Regionale Energiestrategie) leest u bijvoorbeeld dat er in de regio plek is voor 20 tot 23 windmolens.

En dat er op grote bedrijfsdaken ruimte is voor 100 hectare aan zonnepanelen (dat zijn in totaal 200 voetbalvelden). Ook willen we zonnevelden aanleggen, met een totale oppervlakte van 360 tot 560 voetbalvelden. We vinden het daarbij belangrijk dat inwoners van de regio, mede-eigenaar kunnen zijn van nieuwe energieprojecten. Zo profiteert iedereen van de opbrengsten ervan. 

Zon of wind in Hattem?

Gemeente Hattem heeft de voorkeur voor zonnepanelen. De mogelijkheden hiervoor worden op dit moment onderzocht. Denk aan zonnepanelen op de voormalige vuilstort, langs de snelweg en op grote daken. Op alle gemeentelijke daken liggen - waar mogelijk - al panelen. En zo zijn er misschien meer locaties te bedenken.

Hoe denkt u mee?

De gemeenteraad beslist eind september of Hattem akkoord gaat met de concept Regionale Energiestrategie. Voordat dit besluit valt, wil de raad de mening van inwoners weten. Daarom organiseren we op 27 augustus een informatieavond over duurzame energie. Meer informatie hierover volgt. Tot die tijd leest u meer over de Regionale Energiestrategie op www.hattem.nl/RES.

Online uw mening geven

U kunt uw mening ook geven door op energiestrategienoordveluwe.nl een aantal vragen te beantwoorden. Uw mening wordt verwerkt in het plan dat de regio Noord-Veluwe uiteindelijk voorlegt aan het Rijk.