Coalitiepartijen Hattem presenteren bestuursakkoord

ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en D66 in Hattem hebben woensdagmiddag 6 juli hun bestuursakkoord voor 2022-2026 gepresenteerd. De titel van dit akkoord is: Hattem! Inspireren. Verbinden. Versterken.

‘Uit dit akkoord spreekt een gezonde passie om een stap vooruit te denken, niet alleen waar we over vier jaar staan, maar ook hoe we Hattem mooier maken op de lange termijn’, delen de opstellers mee. Het ‘beter betrekken van inwoners, ondernemers en instellingen bij beleidsvorming’ is een belangrijk speerpunt voor de nieuwe coalitiepartijen.

Het coalitieakkoord werd gepresenteerd in het stadhuis in aanwezigheid van onder anderen formateur Frans de Lange en de kandidaat wethouders Margriet Brouwer-de Jonge (CU), Tjitske Siderius (PvdA/GL) en Koen Castelein (D66). 

Portefeuilleverdeling

Margriet Brouwer is kandidaat wethouder voor onder meer Economie, Werk & Inkomen, Welzijn, Sport, Natuur & Landschap, Onderwijshuisvesting en Inwonerparticipatie. Tjitske Siderius is beoogd wethouder voor onder andere Onderwijs, Jeugd, WMO, Milieu & Duurzaamheid en Financiën. Koen Castelein is kandidaat gesteld voor onder meer de portefeuilles Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting & Wonen, Verkeer en Diversiteit & Inclusiviteit. De portefeuilles worden definitief vastgesteld in de eerste collegevergadering na de installatie.

Verbinden

‘Vanuit die verbinding willen we werken aan de opgaven van de toekomst en praktische oplossingen realiseren in het hier en nu. Die koers begint soms op het stadhuis, maar steeds vaker nemen betrokken mensen het initiatief. Zoals bij het initiatief van een Knarrenhof of een stadsboerderij, maar ook voor recreatiewater. Hattem is overzichtelijk en compact, we komen elkaar overal tegen. Onze koers willen we voortdurend in verbinding met de hele raad en met de Hattemse samenleving verrijken’, wordt in het akkoord benadrukt.

Nieuwe balans

De opstellers willen zoeken naar een nieuwe balans. Bijvoorbeeld tussen het gemeentebestuur en nieuwe vormen van democratie, tussen investeren en sparen voor de toekomst en tussen mens, milieu en economie. 

Installatie wethouders

Op maandag 11 juli wordt in het stadhuis een bijzondere raadsvergadering gehouden met onder andere de agendapunten afscheid van de vertrekkende en benoeming en beëdiging van de nieuwe wethouders. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

Bestuursakkoord 2022-2026

Dit is het door de ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en D66 gepresenteerde bestuursakkoord voor 2022-2026 voor de gemeente Hattem. Er wordt nog over vergaderd in een bijzondere raadsvergadering die maandag 11 juli wordt gehouden. Het akkoord wordt daarna officieel vastgesteld.

Bestuursakkoord 2022-2026