Hattem heeft nieuw college

Hattem heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Margriet Brouwer-de Jonge (CU), Tjitske Siderius (PvdA/GL) en Koen Castelein (D66) zijn maandag 11 juli in een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als wethouder.

De raad nam afscheid van de wethouders Auke Schipper (CU), Martijn Hospers (CDA) en Carla Broekhuis-Bonte (PvdA). Schipper gaf aan bijna 55 raadsvergaderingen te hebben bijgewoond als wethouder waarin ongeveer 250 vragen aan zijn adres voorbij kwamen. Hospers was in totaal acht jaar wethouder, volgens hem "de mooiste baan die je in Hattem kunt hebben". Broekhuis riep het nieuwe college en de gemeenteraad op: "Zorg goed voor Hattem en de Hattemers".

Negen raadsleden stemden in met de benoeming van de nieuwe wethouders. De fracties HattemCentraal en CDA gaven bij de algemene beschouwingen over het gepresenteerde bestuursakkoord aan “niet voor en niet tegen” hun aantreden te zijn en daarom te kiezen voor een blanco stem uitbrengen.

Margriet Brouwer, Tjitske Siderius en Koen Castelein zijn benoemd tot fulltime wethouder. Omdat Margriet Brouwer in maart tot gemeenteraadslid werd herkozen is Elze van der Minne in haar plaats tot nieuw raadslid beëdigd. In de gemeenteraad zijn sinds de vorige verkiezingen zes partijen vertegenwoordigd: HattemCentraal (4 zetels), ChristenUnie (4), PvdA/GroenLinks (3), CDA (2), VVD (1) en D66 (1).

De nieuwe wethouders schuiven dinsdagmorgen 12 juli aan voor hun eerste collegevergadering.

Nieuwe wethouders gemeente Hattem

(van links naar rechts: Margriet Brouwer, Koen Castelein en Tjitske Siderius)