Aanvullende voorwaarden

Deelname

 • Iedereen vanaf 18 jaar kan deelnemen aan de wedstrijd.
 • De deelnemer woont in Hattem of heeft sterke binding met Hattem.
 • Elke deelnemer mag slechts één inzending indienen.

Tijdschema

 • Uiterlijk 16 september 2022 moeten de kunstwerken aangemeld zijn bij de gemeente Hattem. Exact moment van fysiek aanleveren wordt in onderling overleg bepaald.
 • In oktober 2022 worden alle aangemelde kunstwerken geëxposeerd in het stadhuis
 • In november 2022 wordt de winnaar bekendgemaakt.
 • Op een nader te bepalen moment in november 2022 kunnen de kunstwerken die niet gewonnen hebben weer opgehaald worden.
 • Het winnende kunstwerk moet tussen 29 mei 2023 en 10 juni 2023 worden afgeleverd bij het Toruń District Museum in Toruń, Polen. (Dit verzorgt de gemeente Hattem.)
 • Het winnende kunstwerk wordt van 22 juni 2023 – 22 juli 2023 tentoongesteld tijdens de Internationale Hanzedagen in Toruń.
 • Tussen 23 juli en 6 augustus 2023 wordt het winnende kunstwerk teruggestuurd naar Hattem.
 • In het najaar van 2023 wordt het winnende kunstwerk tentoon gesteld op een nader te bepalen plaats in Hattem, tijdens het Hanzejaar 2023.  

Jurering

 • Een deskundige jury maakt in november 2022 de winnaar bekend.
 • Bij de jurering wordt gekeken naar:
  • aansluiting op het thema en de voorwaarden
  • herkenbaarheid van Hattem
  • betekenis
  • vormgeving
  • materiaalgebruik
  • originaliteit
  • handzaamheid (in verband met verzending)
  • aansluiting op de richtlijnen van HANSEartWORKS, verkrijgbaar bij Edith de Jong (edith.e.dejong@gmail.com)
 • De beslissing van de jury is bindend. Er kan niet over worden gecorrespondeerd.
 • De uitslag van de wedstrijd wordt bekend gemaakt door het versturen van een e-mail aan de deelnemers.

Intellectueel eigendom

 • De kunstwerken blijven eigendom van de kunstenaar.
 • De deelnemers geven de gemeente Hattem akkoord voor het gebruik van het kunstwerk en vermelding van hun naam en foto in de media.
 • De winnaar geeft Hanzestad Toruń akkoord voor het gebruik van het kunstwerk en gaat akkoord met het gebruik van naam en foto in de media en in de tentoonstellingscatalogus. 
 • De winnaar ondertekent een verklaring van eigendom van economische en persoonlijke auteursrechten op het werk voor Hanzestad Toruń.

Kosten winnaar

 • De kosten voor tentoonstelling in het stadhuis in Hattem zijn voor rekening van de gemeente Hattem.
 • Kosten van vervoer van het kunstwerk naar Toruń vv worden betaald door de gemeente Hattem.
 • Eventuele verzekeringen voor het kunstwerk verzorgt de kunstenaar.
 • Als de winnaar persoonlijk wil deelnemen aan de Internationale Hanzedagen in Toruń, zijn deze kosten voor zijn/haar rekening.
 • De winnaar zorgt samen met de gemeente Hattem voor het verzendklaar maken van het kunstwerk. Het Toruń District Museum zorgt ervoor dat het kunstwerk retour komt.
 • Hanzestad Toruń dekt alle kosten die verbonden zijn aan de tentoonstelling en garandeert een hoge mate van beveiliging van de werken volgens professionele richtlijnen van het Toruń District Museum.

Gegevensverwerking winnaar

 • In Toruń is het Toruń District Museum de verantwoordelijke organisatie voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden alleen verwerkt ten behoeve van het organiseren van de tentoonstelling.
 • De deelnemer heeft het recht om toegang krijgen tot zijn/haar gegevens en om zijn/haar gegevens te corrigeren
 • Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar weigering kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de tentoonstelling in Toruń.