Vraag het mantelzorgcompliment aan

Mantelzorgers doen werk van grote waarde. De gemeente Hattem geeft mantelzorgers daarom elk jaar een financiële blijk van waardering.

Het mantelzorgcompliment bedraagt dit jaar € 175. Corona heeft in de afgelopen twee jaren veel impact gehad op mensen en gezinnen in Hattem, voor mantelzorgers was deze periode extra intensief. Op hen is een extra beroep gedaan, bovenop de reguliere betrokkenheid in de zorg voor een naaste. Daarom is in 2022 het bedrag eenmalig verhoogd van € 100 naar € 175.

Wanneer komt u in aanmerking voor een mantelzorgcompliment?

Zorgt u al langere tijd voor een naaste die langdurig ziek is? Dan kunt u misschien een mantelzorgcompliment krijgen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Per zorgvrager komt één mantelzorger in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.
  • De zorgvrager woont in de gemeente Hattem. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.
  • De mantelzorger zorgt gemiddeld ten minste 3 maanden lang, minimaal 8 uur per week voor de zorgvrager.
  • Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor normale zorg aan huisgenoten, zoals bijvoorbeeld stofzuigen en de was doen.
  • De mantelzorger is geregistreerd bij Stichting Welzijn Hattem, of geeft toestemming voor registratie.

Meer informatie en aanvragen

Het mantelzorgcompliment kan tot en met 31 december 2022 aangevraagd worden. Als de aanvraag voor de dag van de mantelzorg op 10 november is toegekend, vindt de betaling rond die datum plaats. Aanvragen kan via een formulier op www.hattem.nl/mantelzorg.