Werkzaamheden Hezenbergerweg

Tussen 15 en 25 augustus worden er onderhoudswerkzaamheden aan de Hezenbergerweg uitgevoerd. Het slechte asfalt wordt vervangen en er komt een plateau op de splitsing met de Astraweg en een drempel. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en ± 17.00 uur.

Op de dag dat er nieuw asfalt komt, is de weg afgesloten. De aannemer houdt omwonenden op de hoogte wanneer dit is.