Burgemeestersprocedure hervat

In overleg met de commissaris van de Koning is de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester voor Hattem hervat. De vertrouwenscommissie heeft daarom haar taken weer opgepakt.

Dat betekent dat de vertrouwenscommissie aan de slag is gegaan om de aanbeveling tot benoeming van een burgemeester voor onze mooie stad voor te bereiden. De vertrouwenscommissie verwacht medio juni een aanbeveling aan de raad te kunnen voorleggen. Zoals bekend zijn er 63 sollicitanten.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. Wanneer de nieuwe burgemeester officieel wordt beëdigd zodat hij of zij aan de slag kan in Hattem is nu nog niet bekend. Hierover volgt binnenkort meer informatie.