Spreekuur Op KO€RS weer in de Marke

Vanaf 2 juni is er elke dinsdagmiddag weer een inloopspreekuur in de Marke van Op KO€RS van Stichting Welzijn Hattem. Er zit een vrijwilliger klaar die u helpt met vragen rond administratie of financiën. Zoals vanouds, elke dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Wees welkom!

Natuurlijk treffen we de nodige Coronamaatregelen, deze staan bij binnenkomst duidelijk aangegeven. Houd u zich daar goed aan! Alleen dan kunnen we dit spreekuur in de Marke blijven aanbieden. Neemt u alstublieft de ingang bij het zwembad.

Geheugensteunpunt

Het Geheugensteunpunt start in juni weer met de inloopactiviteiten. Op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur bent u welkom voor een kop koffie, praatje, of een activiteit. Natuurlijk gelden ook hier de nodige Coronamaatregelen. Wilt u meer informatie? Belt u dan gerust met de coördinator: Ellen Snijder op telefoonnummer 038 4432881. Of mail u naar hattem@hetgeheugensteunpunt.nl.

Andere activiteiten van SWH

Hoe en wanneer de andere activiteiten van SWH weer opgestart worden is nu nog niet helder. De komende wordt hier meer over bekend. Voor actuele informatie verwijzen wij naar onze website www.swhattem.nl.