Sportverenigingen werken hard aan verduurzamen accommodaties

Hattemer sportverenigingen werken hard aan het (verder) verduurzamen van hun sportaccommodaties. In een online kennis- en inspiratiesessie kregen zij uitleg van de Gelderse Sportfederatie over het belang van verduurzaming van sportaccommodaties en de kostenbesparing die dit op kan leveren. In deze sessie zijn subsidiemogelijkheden besproken en de mogelijkheid om gebruik te maken van een begeleidingstraject van de Gelderse Sportfederatie.

Het verduurzamen van sportaccommodaties is een speerpunt uit het Lokaal Sportakkoord dat in 2020 door de gemeente en vele verenigingen werd ondertekend. Inspirerend Hattems voorbeeld voor verduurzaming is de Tennis Club Hattem. Actief lid Martin Veenstra is hier al enkele jaren mee aan de slag en met goede resultaten.

Wethouder Martijn Hospers zet Martin Veenstra graag even in het zonnetje: ‘Martin laat zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van het verduurzamen van sportaccommodaties. Bij de Tennisclub hebben de door hem voorgestelde maatregelen gezorgd voor een halvering van het energieverbruik. Fantastisch! Bovendien wil Martin graag zijn kennis en ervaringen delen met andere sportverenigingen in Hattem. Dat vind ik heel waardevol. Voor andere sportverenigingen is het prettig als er iemand meekijkt die al de nodige ervaring heeft.’

Sportverenigingen die interesse hebben in verduurzamen kunnen nog steeds gebruik maken van een begeleidingstraject van de Gelderse Sportfederatie. Ze kunnen zich aanmelden via de website van de federatie: Verduurzaam jouw sportaccommodatie - Gelderse sport federatie.