Juni 2022

 • Bewoners welkom op startavond Klompenpad KIDS Hattem

  22 juni 2022

  Hou je van wandelen en denk je graag mee over een wandelroute speciaal voor kinderen die het mooiste van Hattem laat zien? Op dinsdag 28 juni is de startavond voor het nieuwe Klompenpad KIDS in Hattem.

 • Gratis corona-zelftesten en mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen

  24 juni 2022

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseert de Rijksoverheid in bepaalde situaties een zelftest te gebruiken. Vanaf nu kunnen inwoners van Hattem met een laag inkomen (tot 120% van het bijstandsniveau) gratis zelftesten en mondkapjes (type IIR) afhalen.

 • Vlaggen op 25 juni voor Nederlandse veteranendag

  19 juni 2022

  De laatste zaterdag van juni is het Nederlandse veteranendag. Wij hijsen de vlag vanuit het stadhuis en bij het witte anjer perkje achter de Dijkpoort. Hangt u de vlag ook uit als blijk van erkenning en waardering naar onze veteranen?

 • Ondermijningshuis maakt signalen van ondermijning zichtbaar

  16 juni 2022

  In Hattem staat tijdelijk een Ondermijningshuis. Deze pop-uplocatie, een initiatief van de gemeenten op de Noord-Veluwe, helpt mee om signalen over ondermijning te herkennen. Het huis is geopend tijdens de Week tegen de ondermijning die duurt van 20 tot en met 24 juni. Media, professionals en vertegenwoordigers van andere bij ondermijning betrokken doelgroepen kunnen op afspraak verschillende themakamers in dit huis bezichtigen.

 • Groene Zomer Campus: van insecten eten in de klas tot gastles over waterstof

  13 juni 2022

  De Groene Zomer Campus komt er weer aan! Tijdens deze vernieuwende onderwijsweek van 20 tot en met 24 juni maken Noord-Veluwse leerlingen op een leuke en laagdrempelige manier kennis met duurzaamheid en innovatie. Scholen kunnen zich nu aanmelden voor verschillende gastlessen, workshops en excursies. De Groene Zomer Campus wordt georganiseerd door Veluwe Duurzaam, het duurzaamheidsloket van de zeven regiogemeenten.

 • Geslaagde onthulling witte anjer perkje voor en door Hattemse veteranen

  11 juni 2022

  Op zaterdag 11 juni werd samen met de Hattemse veteranen, hun familie en geïnteresseerden het witte anjer perkje onthuld.

 • Rookmelders per 1 juli verplicht

  09 juni 2022

  Per 1 juli 2022 is het verplicht dat ook in bestaande woningen een rookmelder moet hangen op elke woonetage. Sinds 2003 gold de rookmelderverplichting al voor nieuwbouwhuizen.

 • Hattems Zomerfestijn voor kinderen in augustus

  13 juni 2022

  Van 15 tot 25 augustus vindt het Hattems Zomerfestijn plaats! Dit festijn wordt georganiseerd door de gemeente Hattem in samenwerking met de buurtsportcoaches van HUB Hattem. Speciaal voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8 zijn er allerlei leuke activiteiten en workshops.

 • Young Energy Team van start

  07 juni 2022

  Hattem heeft sinds kort een Young Energy Team. Een team met jongeren dat zich het komende jaar inzet om het energieverbruik in Hattem te verminderen. Van isolatie tot het aanvragen van subsidie, het Young Energy helpt Hattemers hun woning te verduurzamen.

 • Onthulling ‘Witte anjer perkje’ voor en door Hattemse veteranen

  07 juni 2022

  Op zaterdag 11 juni wordt in Hattem een zogenaamd witte anjer perkje onthuld. Burgemeester Marleen Sanderse verricht de onthulling samen met de betrokken Hattemse veteranen. De onthulling vindt plaats in het parkje aan de buitenkant van de Dijkpoort aan de Kleine Gracht om 11.00 uur.

 • Ondertekening Participatieverklaring

  02 juni 2022

  In het stadhuis van Hattem is deze week een participatieverklaring ondertekend. De ondertekenaar heeft zich voorafgaand aan deze handeling laten informeren over de rechten, plichten en een aantal belangrijke waarden in de Nederlandse samenleving. Met deze verklaring geeft zij aan dat zij die als nieuwkomer in onze samenleving respecteert.

 • Gemeente Hattem organiseert midzomerreceptie voor inwoners en relaties

  24 juni 2022

  Op vrijdag 24 juni organiseert de gemeente Hattem een feestelijke bijeenkomst op Sportpark Het Achterveen voor inwoners en relaties. “We konden elkaar door de coronamaatregelen lange tijd niet of slechts beperkt ontmoeten. Ook onze voor 3 januari ingeplande nieuwjaarsreceptie kon helaas niet door gaan. Gelukkig is het nu weer mogelijk om zonder beperkingen bij elkaar te komen. Daarom hebben we besloten om een midzomerreceptie te organiseren voor jong en oud”, deelt burgemeester Marleen Sanderse mee.