Herstelwerkzaamheden tegelwerk zwembad De Marke

Het tegelwerk rondom de baden van het zwembad De Marke heeft helaas herstelwerk nodig. Dat betekent dat het zwembad een aantal weken moet sluiten. Zo kunnen de herstelwerkzaamheden goed verlopen.

We gaan ervan uit dat wij hiermee alle problemen, qua tegelwerk, in één keer op kunnen lossen. De gemeente Hattem verhaalt de kosten van dit herstel bij de aannemer. De planning is om eind mei 2020 te starten met de werkzaamheden en deze af te ronden in de zomersluiting.

Wat de impact op de planning is van de maatregelen tegen corona, is op dit moment nog niet duidelijk.