Buurtbemiddeling

Ervaart u overlast van uw buren of buurtgenoten of is er sprake van een burenconflict? Meld dit bij Buurtbemiddeling. Een kleine ergernis kan uiteindelijk leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling kan dat voorkomen door te helpen met het oplossen van burenruzies.

De bemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn goed getrainde vrijwilligers die u helpen om uw problemen met uw buren te bespreken. Zij luisteren naar het verhaal van beide buren. Zij praten eerst met u en daarna met de buren. Ze zijn neutraal en geven geen oordeel. Daarna zorgen zij voor een gezamenlijk bemiddelingsgesprek op neutraal terrein. De bedoeling van dit gesprek is dat u samen met uw buren tot een oplossing komt en dat u met elkaar in gesprek kunt blijven, ook als er opnieuw overlast is. Buurtbemiddelaars hebben geheimhoudingsplicht. Buurtbemiddeling is gratis.

Meer informatie

Voor advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met coördinator Buurtbemiddeling Hettie Schoonhoven via telefoon: 06 83 60 38 62 of e-mail: info@sb-support.nl.