College B&W geeft het ontwerpbestemmingsplan Woonzorgzone Hattem vrij

Het college van B&W van Hattem besloot op 16 maart het bestemmingsplan voor de Woonzorgzone aan de Geldersedijk vrij te geven. Het plan ligt fysiek van 1 april 2021 t/m 12 mei 2021 ter inzage in het stadhuis.

Digitaal is het plan vanaf 1 april 2021 beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Hattem. Het is mogelijk om tot en met 12 mei 2021 zienswijzen in te dienen. Het streven is om het bestemmingsplan nog voor de zomer vast te stellen.

Ambitie

Gemeente Hattem heeft de ambitie om een woonzorgzone te realiseren in het gebied tussen de Geldersedijk en de Hollewand in Hattem. De woonzorgzone biedt een combinatie van wonen, woonzorg en een Integraal Kind Centrum (IKC). Deze ontwikkeling vereist een herziening van het bestemmingsplan. Dit aangepaste bestemmingsplan gaat nu ter inzage.

Stedenbouwkundig plan en motie van de raad

Het ontwerpbestemmingsplan vindt zijn basis in het Stedenbouwkundig Plan Oude IJsbaan e.o. dat op 23 november 2020 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Dit stedenbouwkundig plan (SP) is een uitwerking van de Stedenbouwkundige Visie Oude IJsbaan e.o. van december 2019. Dit is via een interactief traject tot stand gekomen.

Bij de vaststelling van het SP nam de raad een motie aan, waarin het college een aantal onderzoeksvragen werd gesteld. Deze vragen gingen over de bouwhoogte van de woongebouwen langs de Hollewand, over (toevoegen van) parkeren in het plangebied en over de oversteek over de Geldersedijk. Het college heeft de vraag van de raad – die haar oorsprong vindt in gevoelens van omwonenden – over het beperken van de bouwhoogte ter harte genomen. De bouwhoogte is beperkt tot drie lagen. Dit is verwerkt in het bestemmingsplan dat nu ter inzage komt.

Informatiebijeenkomst

Gemeente Hattem organiseert eind april een inloopavond over twee onderwerpen:
a) het ontwerpbestemmingsplan en alles wat daarbij hoort, en b) het ontwerpproces voor de openbare ruimte en de bewegingsboulevard.

Hoe wij deze bijeenkomst vormgeven, is mede afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19.