Denk mee over de Omgevingsvisie Hattem

Hoe zorgen we ervoor dat Hattem in 2050 energieneutraal is? Hoeveel extra huizen gaan we bouwen? Hoe ziet uw omgeving er in 2040 uit? Een aantal onderwerpen waarover we keuzes maken in de Omgevingsvisie. Voordat deze keuzes definitief gemaakt worden, vragen we uw mening.

We willen weten of we op de goede weg zijn. We gingen de afgelopen jaren op verschillende momenten met u in gesprek, online en offline. Er is een koersdocument opgesteld met input van inwoners, ondernemers en Hattemse organisaties. Dit document schetst de uitgangspunten voor het Hattem van de toekomst.

Vul de (digitale) enquete in

Voor er definitieve keuzes gemaakt worden, leggen we de belangrijkste onderwerpen aan u voor in een enquête. Denk bijvoorbeeld aan het aantal woningen dat we in de toekomst bouwen, hoe we duurzame energie opwekken en hoe volgens u een vitale samenleving eruit ziet. Kunt u zich in de geschetste uitgangspunten vinden? Laat het ons weten door op www.samenhattem.nl een aantal vragen te beantwoorden. Dit kan tot eind maart. Uw mening gebruiken we bij het maken van de Ontwerp-Omgevingsvisie. Daar kunt u dan na de zomer weer op reageren. Begin 2022 kan de gemeenteraad dan de Omgevingsvisie vaststellen.

Omdat het op dit moment door alle coronamaatregelen onmogelijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, vragen we u om online uw mening te geven over de Omgevingsvisie. Kunt u niet goed met een computer over weg? Vraag dan iemand in uw omgeving om hulp. Of neem contact op met de gemeente via omgevingsvisie@hattem.nl of (038)  443 16 16. Dan sturen we u een papieren vragenlijst toe.

Webinar Koers Omgevingsvisie
Donderdag 11 maart 19.00 – 20.00 uur
www.samenhattem.nl

Op 11 maart gaan we op www.samenhattem.nlonline in gesprek met u over de Omgevingsvisie. Hebt u een vraag over woningbouw, duurzaamheid of een ander onderwerp uit het Koersdocument van de Omgevingsvisie? Stel hem tijdens live tijdens het webinar!