Gemeente Hattem en inwoners samen aan de slag met klimaatmaatregelen

De gemeente Hattem biedt inwoners de kans op financiële ondersteuning om maatregelen te nemen, die helpen de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Een andere, groenere inrichting moet ervoor zorgen dat Hattem het extremere weer, zoals droogte, hitte of plensbuien, aankan. Dit doet gemeente Hattem samen met Veluwe Duurzaam en het Waterschap Vallei en Veluwe.

Inwoners gaan zelf over de inrichting van hun tuinen

‘Zonder steun van inwoners gaat het ons niet lukken om alle klimaatmaatregelen in de openbare ruimte te regelen’, aldus wethouder Auke Schipper. ‘Met de invoering van deze stimuleringsregeling hoop ik dat bewoners met eigen voorstellen komen, om regenwater op te vangen, groene daken aan te leggen of een boom te planten’. Gemeente Hattem moedigt dit aan met een subsidiepot. Veluwe Duurzaam is de partij die vanaf 1 maart a.s. alle aanvragen behandelt. (www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling). De partijen hopen dat deze subsidie de bereidheid tot het verwijderen van tegels en het opvangen van regenwater vergroot. Dit kan ruimte bieden aan de riolen in geval van stortbuien, verkoeling bieden op hete dagen en dieren en planten krijgen ook een fijn verblijf in uw tuin.