Partijen werken samen aan nog beter cultuuronderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Convenant Cultuureducatie vastgesteld. Op basis van dit convenant trekken het Hattemse basisonderwijs, Cultuurplein Noord Veluwe en de gemeente samen op om de kwaliteit van cultuureducatie in Hattem te versterken. De afspraken zijn gemaakt voor de periode 2020 tot en met 2025.

Wethouder Auke Schipper is blij met de inzet van de partijen in het convenant: ‘We hebben in het convenant afspraken gemaakt met de Hattemse basisscholen en Cultuurplein Noord Veluwe, maar er werken ook veel lokale culturele partijen mee aan de uitvoering van dit convenant, zoals de Hattemse musea, de Dijkpoort, molen de Fortuin, Heemkunde Hattem en Stichting Gedenkstenen Hattem. Deze organisaties maken een belangrijk deel uit van ons Hattemse culturele erfgoed en ik vind het prachtig dat zij zich willen inzetten voor de ontwikkeling van onze jongste inwoners. Cultuureducatie is een andere manier van leren waarbij doen, ervaren en het creatieve proces centraal staan. Onderwijs over cultuur geeft kinderen een beeld van onze samenleving en waar we vandaan komen en zorgt er voor dat kinderen met verschillende brillen op kunnen kijken naar de wereld om hen heen. Bovendien geeft het, door de deelname van de lokale cultuurinstellingen, extra binding met en begrip van hun woonplaats.’

In het convenant hebben de partijen vastgelegd hoe zij in de komende jaren ieder vanuit hun eigen rol werken aan hun gezamenlijke ambities. De scholen leggen in het convenant bijvoorbeeld vast dat zij op iedere school minstens één Interne Cultuurcoördinator in dienst hebben. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor goede contacten met andere overheden, zoals de provincie. Cultuurplein Noord Veluwe adviseert bijvoorbeeld scholen en culturele instellingen over een interessant en uitdagend cultureel lesprogramma.

Feestelijk moment in juni

Vanwege de coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk om gezamenlijk stil te staan bij het convenant. Als de omstandigheden het tegen die tijd toelaten, is er in juni een feestelijk moment met alle betrokken partijen om de ondertekening van het convenant te vieren.