Flinke impuls voor biodiversiteit Hattemse erven!

Gemeente Hattem gaat samen met bewoners, bedrijven en lokale organisaties aan de slag om de biodiversiteit in Hattem te verbeteren. Met behulp van het 4-jarige programma van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland gaat Hattem bouwen aan een bloeiend landschap waar allerlei dieren zoals wilde bijen, vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren zich thuis voelen.

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in gemeente Hattem. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds minder ruimte biedt aan bloeiende beplanting. Dat bestuivers (waaronder wilde bijen) het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect ook voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar! Gelukkig kunnen inwoners zelf iets doen voor meer biodiversiteit op het eigen erf.

Ook zelf aan de slag

Grondeigenaren kunnen onder andere samen met een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland een biodiversiteitsplan opstellen. Zij krijgen gratis advies om een bloeiend bijenlandschap te creëren dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De deelnemers kunnen op een nader te bepalen dag beplanting en nestkastjes ophalen.

Workshop insectenhotels maken

Ook een workshop insectenhotel maken hoort bij het programma. Inwoners maken zelf een insectenhotel met hout, leem en riet. Op die manier dragen zij bij aan nestgelegenheid voor solitaire bijen op hun eigen grond.

Een flinke biodiversiteitsimpuls voor de Hattemse erven!

Dit project wordt gefinancierd door provincie Gelderland en de gemeente Hattem.