Gemeente Hattem aan de slag met duurzaamheidsdoelen

Gemeente Hattem stuurt aan op een klimaat-, energieneutrale en gezonde leefomgeving voor haar inwoners en bedrijven. Om hier zichtbare stappen in te zetten is het programma duurzaamheid opgesteld in april 2020. Het programma duurzaamheid zorgt er voor dat er sturing is op initiatieven en projecten die allemaal bijdragen aan het verduurzamen van de gemeente Hattem.

De gemeente Hattem staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk.
Er zijn grote veranderingen van het energiesysteem op komst. Er zijn al diverse initiatieven genomen om te zorgen voor het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Samen met onder andere Powered by Hattem zijn er al op diverse gemeentelijke panden zonnepanelen geplaatst. Maar alleen hiermee zijn we er nog niet. Ook initiatieven van inwoners en bedrijven zijn hierbij nodig.

Wethouder Auke Schipper: “Afgelopen jaren is er hard gewerkt op het thema duurzaamheid. Met dit programma kunnen we nóg grotere stappen zetten. We hebben hierin de Hattemers en de bedrijven in onze mooie Hanzestad nodig. Als gemeente hebben we een ‘ja, mits’ houding. We willen samen de initiatieven oppakken. Dit programma helpt hierbij.”

Programma helpt Hattem met het behalen van haar duurzaamheidsdoelen

Met het programma duurzaamheid kan de gemeente makkelijker initiatieven faciliteren, rapportages maken over resultaat in relatie tot de visie en de diverse doelen. Ook krijgt het college op deze manier de mogelijkheid tijdig bij te sturen.
De ambitie van de gemeente Hattem reikt verder en stuurt aan op klimaatneutraal, energieneutraal en een gezonde leefomgeving voor haar inwoners met een horizon voorbij 2030.

Heeft u een goed plan of idee?

Gemeente Hattem roept inwoners en bedrijven op om met ideeën of initiatieven te komen voor een duurzamer Hattem. Meld dit dan bij de gemeente Hattem via email: gemeente@hattem.nl onder vermelding van programma duurzaam.